De Vlaamse media en de Amerikaanse verkiezingen

Op woensdag 3 november besprak het Canvas-programma Terzake de tussentijdse verkiezingen in de VS. Commentaar werd geleverd door twee gasten: via satelliet de Nederlander Michiel Vos, schoonzoon van Nancy Pelosi (de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden), en in de studio Howard Gutman, ambassadeur van de VS in Brussel. Twee Democraten om de Amerikaanse verkiezingen van commentaar te voorzien, geen enkele Republikein. VRT, fair and balanced.

De VRT heeft naar verluidt wel een poging gedaan om een Republikeinsgezinde persoon voor de camera's te halen, maar heeft niemand bereid gevonden. Nochtans bestaan er, zoals hieronder zal blijken, wel degelijk Vlamingen die positief staan tegenover de visie van de Republikeinen en van de Tea Party.

In hun verslaggeving over de tussentijdse verkiezingen namen sommige journalisten het weer eens niet zo nauw met de grens tussen verslaggeving en opinie. En zowel in de verslaggeving als in de opiniestukken werd het publiek om de oren geslagen met het aloude cliché: de Democraten zijn kosmopolitische, multiculturele, solidaire en intelligente mensen zoals wij, terwijl de Republikeinen bange, blanke, angstige, egoïstische domme mensen zijn die zich laten vangen door met veel geld gekochte kapitalistische propaganda. In die niet aflatende stereotypering van het Amerikaanse politieke landschap zien we steevast een aantal patronen terugkeren. Laten we die even overlopen.

Cliché 1: Kiezers die zich afkeren van Obama zijn gemotiveerd door frustratie, woede en haat. Tea Party-aanhangers zijn dom, gesloten, dwaas

Evita Neefs op 2 november in De Standaard, in een artikel met als titel "Woede, geld en de vijand":

De haatzaaierij levert misschien politiek gewin op, maar de kwaliteit van het politieke en maatschappelijke debat lijdt eronder, en de democratie loopt zware averij op. De radicaal-rechtse volksmenners dragen een zware verantwoordelijkheid."

Maarten Rabaey vanuit San Francisco in De Morgen van 4 november:
Maar de kloof tussen deze Europese liberals en de gesloten geesten van de Tea Party is misschien nog nooit zo groot geweest.

Tom Vandyck in De Morgen van 25 oktober:
Het zootje minkukels waarmee de Republikeinse partij naar de kiezer gaat, is van een beschamend en op het randje af gevaarlijk niveau.

Björn Soenens op de weblog van de VRT-redactie, niet onder het hoofdstuk "opinie" maar in de categorie "analyse":
Conservatief Amerika is woest, zuur, somber, malcontent, ‘mad like hell’, en ze willen hun land terug, zeggen ze.

Het is maar een greep uit de "analyses" van onze nationale media. De lezers slikken echter niet altijd wat hen voorgeschoteld wordt. De commentaarsecties van de kranten zijn dan ook steeds vaker interessanter dan de artikels en de opiniestukken.

Lezer Marcel B. uit Sint-Gillis-Waas krijgt het op zijn heupen na het lezen van het artikel van Evita Neefs:
Natuurlijk, de Republikeinen (vooral de Tea-Party aanhangers) zijn slecht en dom, de Democraten (vooral Barack Obama als eerste zwarte president) is wijs en goed. Dat soort genuanceerde berichtgeving kunnen we verwachten van Vlaanderen's grootste kwaliteitskrant.

Stijn V. uit Dallas in Texas nuanceert het beeld van de Tea Party in een reactie op de website van De Standaard:
Net zoals Texas is ook de Tea Party erg veelzijdig. Aan de ene kant heb je libertarians (pro small government, low taxes, fiscal conservatives en zo) en aan de andere kant heb je religieuze crazies (hard-core social conservatives). Ik kan me gedeeltelijk vinden in het libertaire/fiscal conservatism, ik heb een afschuw voor socialisten en socialistische belastingsdiefstal-politiek zoals in Europa. Vergis u niet: de Democraten, Republikeinen en zelfs een deel van de Tea Party hebben meer met elkaar gemeen dan de Democraten gemeen hebben met linkse en zogenaamd liberale partijen in Belgie. Oh, en Texas is heus niet de meest conservatieve staat van de VS.Cliché 2: Veel aanhangers van de Tea Party zijn racistisch gemotiveerd

Evita Neefs in De Standaard van 2 november:
De Tea Party stookte het vuur van de rassenhaat. Zoals de zwarte schrijfster Ethel Morgan Smith ons vertelde: 'Wat een genezingsproces had moeten worden, is door de Tea Party in een nachtmerrie veranderd.'

Paul De Bruyn in Gazet van Antwerpen van 6 november:
Dat de Tea Party voor een deel is ontstaan uit reactie tegen de eerste zwarte president is onmiskenbaar. Zeker zit er een element van racisme in. Maar zij is vooral gevoed door de afkeer voor Obama's beleid en hij heeft er geen antwoord op gehad.

In Het Nieuwsblad van 30 oktober rekent Fabian Lefevere de Republikeinse Tea Party-kandidaat Rand Paul letterlijk tot de categorie van de "clowns", want:
Paul vindt dat rassendiscriminatie onder de vrije meningsuiting valt.

Bedoeld wordt ongetwijfeld: 'aanzetten tot rassendiscriminatie', want discrimineren is een daad, terwijl vrije meningsuiting met woorden te maken heeft. En over diezelfde Rand Paul schrijft Lefevere nog:
Naast de Senaatskandidaat uit Kentucky verbleekt George W. Bush tot een tolerante en vredelievende liberaal.

Naast de artikels in de media zijn er natuurlijk ook de meer informele communicatiekanalen, zoals Facebook en Twitter. De ochtend na de verkiezingen verblijdde Björn Soenens ons met deze mededeling op Facebook:Ook hier moet de verwijzing naar de huidskleur van Obama in "blaming it on the black guy" blijkbaar insinueren dat je toch wel een tikkeltje racistisch moet zijn om iets tegen Obama te hebben.

Alle gekheid op een stokje, maar kritiek op een kleurling-president meteen gelijkstellen met racisme is uiteraard nogal kort door de bocht. Dat er mensen bestaan die de gedachte aan een niet-blanke president van de VS ondraaglijk vinden, zal wel zo zijn. Evenzo is het waar dat sommige kiezers in 2008 voor Obama stemden, niet zozeer omwille van zijn programma, maar omdat hij zwart was. Eerder dan racistische motieven, zie ik aan beide kanten een nefaste vorm van groepsdenken. Men evalueert een politiek programma of een overheidsbeleid niet - zoals het volgens mij zou moeten - op basis van wat dit voor de burger betekent, maar op basis van hoe bepaalde groepen in de samenleving erdoor bevoordeeld of benadeeld worden. Het vermeende "racisme", zowel aan blanke als aan zwarte kant, valt in de meeste gevallen daarop terug te brengen, en is dan ook eerder ingegeven door groepsdenken dan door racisme. Het echte racisme is in de VS terug te vinden bij marginale white supremacy groupuscules, en in antisemitische samenzweringstheorieën die elke Jood als een onderdeel zien van een wereldwijd complot.

Marc Huybrechts uit Washington DC en zelfverklaarde Tea Party-aanhanger schrijft op mijn blog:
Wie echte Tea Partiers (zoals ik) zou kennen, die kan alleen maar lachen met de onnozele bewering dat het het om "racisten" zou gaan, en/of dat het zou gaan om mensen die veel sympathie zouden hebben voor "miljardairs". De realiteit is dat de overgrote meerderheid van Amerikaanse miljardairs (Hollywood, basketballspelers, Wall Street...) zich aan de Obamawagen vastklampten - omdat ze goed beseften van waar de wind toen waaide - en ze werden daar de laatste twee jaar financieel goed voor beloond. Eigenlijk is dat ook een verdere bevestiging van William Buckley's Boston-telefoonboekregel, namelijk: het gewone volk vertoont dikwijls veel meer gezond verstand dan de 'elite'. Het gewone volk is doorgaans meer bekommerd om de toekomst (vooral die van hun kinderen) dan ivoren-toren elites.Cliché 3: De Tea Party wordt gefinancierd door de rechts-libertaire gebroeders Koch

Jan Van Hessche in De Tijd van 30 oktober jongstleden:
De onderzoeksjournaliste Jane Mayer legde ook haarscherp bloot hoe de beweging financiële en logistieke steun krijgt van grootindustriëlen als de gebroeders Koch, petromiljardairs die vooral de belangen van hun conglomeraat trachten veilig te stellen. Charles en David Koch (...) pompen al jaren miljoenen in rechtse denktanks, zoals Americans for Prosperity, en steunen ook de Tea Party, hoewel ze dat zelf ontkennen. David Koch deed in 1980 mee aan de presidentsverkiezingen, als kandidaat-vicepresident voor de Libertaire Partij. Die haalde 1 procent. Drie decennia later is het bereik via de Tea Party vele malen groter.

Roger Huisman in Het Belang van Limburg op 4 november:
De Tea Party wordt voorgesteld als een basisbeweging, als een populaire revolte tegen de politieke elite. Deze beweging is intussen wel gekaapt door occulte belangengroepen als 'Americans for Prosperity' die miljoenen dollars krijgen van de schatrijke oliebaronnen David en Charles Koch.

Björn Soenens op 1 november op de weblog van de VRT-redactie:
De wijdverspreide woede heeft de miljardairs van Amerika gemobiliseerd. Neem nu de broers Koch, Charles en David, eigenaars van Koch Industries (petroleumraffinaderijen, asfaltproductie, aardgaswinning, pijpleidingen). Koch noemt zichzelf ‘the largest company you’ve never heard of’ .

De Kochs financieren de Tea Party en regisseren op die manier ongemerkt de ontevredenheid, de razernij van de gewone man met angst voor de toekomst. De Kochs hebben een verborgen agenda: klimaatwetten tegenhouden, strengere regels voor de olie-industrie torpederen, elke mogelijke belasting bekampen, afschaffen van elke sociale uitkering. Hun fortuin wordt geschat op 65 miljard dollar. Enkele tientallen miljoenen hebben ze al geschonken aan Freedom Works en Americans For Prosperity. Met het geld kopen die schimmige organisaties tv-spotjes om Obama ‘zwart’ te maken.

Zo verspreiden ze het gerucht dat veel van Obama’s economisch herstelgeld naar Democratische districten ging. Ongecontroleerde berichten die vervolgens werden verspreid op het internet (RedState.com) en op de conservatieve – en heel druk bekeken – tv-zender Fox. Daar noemen ze Obama een hond, Imam Obama, de eerste moslimpresident. Het gaat er bij massa’s boze en partijdig geïnformeerde Amerikanen in als koek.

Dat kan allemaal best waar zijn, maar de impact op de resultaten van die miljoenenfinanciering was dan toch beperkt, want de meest gehypete kandidaten als Christine O'Donnell haalden het niet. En hebben we Soenens, Huisman en Van Hessche twee jaar geleden horen uitbazuinen hoe George Soros een belangrijke financier was van initiatieven die - buiten de wettelijke controle op partijfinanciering om - de Democraten meer wind in de zeilen moesten geven: de pro-Democratische websites MoveOn.org, de mediakritiek-website MediaMatters.org (die erin slaagt om de rechtse journalist Andrew Breitbart van tv-netwerk ABC te laten bannen) en HuffingtonPost.com kregen elk minstens een miljoen dollar van Soros.

Op diezelfde VRT-blog schrijft Karel Balen, die in Amerika woont:
Wat men ook van Amerika zegt, de democratische regels zijn er duizend maal beter en eerlijker dan in België.

Op diezelfde blog schrijft reageerder Thomas:
Met alle respect, maar dit artikel is toch wel van een enorm subjectief niveau. (...) [H]et [is] intellectueel oneerlijk om de giften van bedrijven (namelijk de Kochs met hun verborgen agenda?) als oorzaak [te stellen] van de opmars van de Tea party. De Tea party is gegroeid van onderuit, huismoeders die voelden - dit zijn geen academici - dat er heel veel mis ging omwille van het beleid. De financiële middelen kwamen pas daarna.Cliché 4: Amerika is er slecht aan toe omdat het beleid van Obama niet links genoeg is

Seumas Milne van The Guardian in een vrije tribune in De Standaard:
In werkelijkheid hebben die maatregelen (stimulus genoemd) volgens de onpartijdige begrotingsdienst van het Congres tot 3,3 miljoenen banen gered, ook al compenseerden ze slechts een kleine fractie van de instorting. Om de impact van de kredietcrisis op te vangen, had de stimulus veel groter moeten zijn – en moeten samengaan met een veel krachtigere regulering van de financiële wereld.

Evita Neefs in De Standaard van 2 november:
Obama maakte wellicht de grote fout om niet eerst massaal banen te creëren via grootscheepse openbare werken, in plaats van eerst de gezondheidszorg te hervormen. Het zou een tastbare verwezenlijking zijn geweest.

In diezelfde Standaard van 2 november lezen we in een opiniestuk van de Brits-Pakistaanse schrijver Tariq Ali dat Obama mislukt is omdat hij het beleid van Bush verder zet:
De ‘hervormingen’ in de gezondheidszorg getuigden ook van een totale capitulatie voor het bedrijfsleven: de verzekeringsmaatschappijen, de farmaceutische bedrijven, de commerciële ziekenhuizen en de specialisten zullen profiteren. (...) [Z]owel in binnen- als buitenland wegen de gelijkenissen tussen de regering-Obama en de regering-Bush-Cheney veel zwaarder door dan de verschillen. (...) Het ‘nieuwe’ onderwijs gebaseerd op privatisering en ‘charterscholen’, dat een ramp bleek in delen van het land, wordt voortgezet nu managers onderwijsdeskundigen zullen vervangen. Guantanamo blijft open. (...) Elena Kagan, Obama’s cadeau aan het hooggerechtshof, zei tegen het Congres dat ze het eens is met John Yoo, een Bushman die dienst deed als assistent-procureur-generaal, in de zin dat een ‘terrorist’ onderhevig is aan de ‘krijgswet’, waar hij ook gevat wordt.

U leest het goed. Een deel van de journalisten en opiniemakers is er dus van overtuigd dat Obama werd afgestraft, niet omdat hij biljoenen dollars belastingsgeld spendeerde om de banken te redden en de economie kunstmatig aan te zwengelen, niet omdat hij de Amerikaanse burgers opzadelde met de verplichting om een ziektekostenverzekering af te sluiten, maar omdat hij ... niet ver genoeg ging. Hij had nog Keynesiaanser moeten optreden, en dan zou hij wel geslaagd zijn.

Philip C. uit Antwerpen nuanceert:
Ondanks alle bubbels is de economische groei van de VS de voorbije 20 jaar hoger dan die van West-Europa, en er is geen aanwijsbare reden waarom dat zou veranderen.

Dat Amerika in verval is en Europa of China er beter aan toe zijn, wordt betwist door Paul Vermeulen uit Wantagh, New York:
Dat de USA in verval is daar ben ik het mee eens, maar niet eens zo erg als Europa. Ondanks alles groeit de economie 'slechts' 2% in het derde kwartaal, terwijl dat in België 'reeds' 0.5% is. De infrastructuur is hier aan een grote update toe, maar ik was twee weken geleden in Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië, en de betere infrastructuur werkte daar niet wegens stakingen. (...) China is zeker een belangrijke speler, maar neem de uitvoer naar de USA weg, en het zakt als een kaartenhuis in mekaar. De USA is er niet best aan toe, maar voor de volgende verkiezingen zal het ergste leed geleden zijn, ik hoop voor Europa hetzelfde, maar heb grote twijfels. Europa heeft een ouder wordende bevolking die gepamperd wil worden, die pampering bestaat hier gelukkig niet zo (al noemen sommigen Obama's beleid zo).

De liberale blogger Ivan Janssens over de stelling van Björn Soenens dat zonder de herstelplannen van Obama er nu drie miljoen Amerikanen méér werkloos zouden zijn:
Wie zegt dat? Juist, de economen in dienst van Obama. Maar Soenens verkondigt het ook hier weer als objectieve waarheid.

Over de militaire strategie van Obama schrijft Janssens nog:
Afghanistan was een legitieme oorlog destijds. Maar diegene die zich nu weigert terug te rekken, en integendeel het aantal strijdkrachten fors heeft opgevoerd, is...juist...Obama. Als die oorlog inderdaad onwinbaar is, dan had Obama de Amerikaanse troepen moeten terugtrekken. Hij heeft dat niet gedaan, maar ook dat is voor Obama-fan Soenens geen probleem. Stel je voor dat McCain nu in het Witte Huis had gezeten en hetzelfde had gedaan. Wat zou Soenens dan geschreven hebben? De vraag stellen, is ze beantwoorden.
Cliché 5: Wij moeten voor Obama zijn, want hij wil de Amerikanen een sociale zekerheid bezorgen

Roger Huisman in Het Belang van Limburg van 4 november:
Ook de naar Amerikaanse normen gedurfde hertekening van de sociale zekerheid is nog te pril om de bevolking ervan te overtuigen dat een systeem dat gebaseerd is op solidariteit en gedeelde zorg, beter is voor de sociale cohesie.

De Standaard van 6 november in haar rubriek "De Verliezers":
De Amerikaanse president en zijn Democratische partij mogen het volk dan wel een begin van sociale zekerheid hebben geschonken, dank kregen ze er bij de verkiezingen niet voor.

IT-journalist Frederik Tibau op mijn Facebook-pagina:
De nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden tijdens zijn eerste persco vandaag: "America has the best healthcare system in the world." Allez. Zo'n mensen zou je toch tegen zichzelf moeten beschermen. Of tegen een muur moeten zetten en afknallen. En zo'n mensen verdedig jij Luc? (...) Republikeinen hoef je geen platform te geven. Je zwijgt ze beter dood, zoals zij dat doen met de rest van de wereld op Fox News.

Maar ook op dat vlak slikken sommige lezers de vooroordelen van de beroepsjournalisten niet.

De Vlaamse Amerikaan Karel Balen op de blog van Björn Soenens:
Als je arm bent in België dan geraak je daar nooit meer uit… er wordt teveel gezalfd en men wiegt je in slaap met een leefloon. In Amerika heb je nog steeds de kans om je uit die put op te trekken. Je moet er wel wat voor doen. Ieder zijn keus, maar ik verkies het laatste.

Eddy Daniels in een commentaar op de website van De Standaard:
De gezondheidszorg raakt de kern van het Amerikaanse vrijheidsgevoelen: je hebt alle rechten zolang je voor jezelf opkomt (in tegenstelling tot Europa waar je tegen jezelf beschermd wordt als je er een knoeiboel van maakt). Een dergelijke paradigmabreuk - ik laat in het midden of ze juist is of niet - realiseer je niet met een bijeengesprokkelde meerderheid, maar met een brede consensus en dat kan slechts via een piecemealbenadering die ophangt aan concrete kwesties.


Bart Claeys, webdesigner en entrepreneur in Seattle, in een reactie op mijn Facebook-pagina:
Als je ziet wat je in Belgie via belastingen elke maand/jaar betaalt voor healthcare dan val je achterover. Zeggen dat het in de States duur is, of duurder, is dus maar gedeeltelijk waar. Het verschil is dat in de States iedereen voor zichzelf kan beslissen hoeveel hij betaalt aan healthcare. De meesten verkiezen dat geld te spenderen aan een SUV of een nieuwe flatscreen en dan komen ze natuurlijk klagen dat er niet voldoende healthcare is. Tja... Soms moet je het volk natuurlijk beschermen tegen zichzelf. Ik betaal bv. $100/maand voor healthcare en de eerste $2500 bij een interventie moet ik zelf ophoesten. Nadien krijg ik 50% van mijn kosten terug. Fair deal? Wat mij betreft wel ja. Met de lagere belastingen kan ik zeker $2500 opzij zetten. In België heb ik de indruk dat via het healthcare-systeem (en dus via de overheid) de farmaceutische bedrijven worden gesponsord voor pillenslikkend België. Om dan nog te zwijgen over de erelonen van doktoren en superdure rekeningen van de ziekenhuizen.


In de hele Vlaamse pers verscheen er één artikel dat enig begrip toonde voor de kritiek op ObamaCare. Professor Melvyn Krauss in De Tijd van 29 oktober:
Veel Europeanen, die de welvaartsstaat met de paplepel kregen ingegoten, vatten niet hoe radicaal zo'n verplichte verzekering is voor Amerika. Amerikanen zijn zeer lichtgeraakt als het over hun 'freedom' gaat. Ze houden er niet van te worden gedicteerd door Washington dat ze dit product of die dienst moeten kopen, zelfs als die gesubsidieerd zijn. Dat is wat zij verstaan onder 'socialisme'.

De Democraten zien de miljoenen Amerikanen zonder ziekteverzekering wel als een sociaal probleem dat dit land, met zijn enorme rijkdommen, moet aanpakken. Maar niet een gebrek aan inkomen verklaart de onverzekerden, wel een risicobereidheid. En dat maakt een groot verschil. Vele onverzekerden zijn jonge mensen. Zij gokken erop dat ze niet ziek zullen worden en verkiezen hun zuurverdiende geld te spenderen aan de geneugten des levens. Wie kan het hen kwalijk nemen?Cliché 6: Obama belichaamt de Amerikaanse Droom, de Tea Party het tegenovergestelde

Luckas Vander Taelen in De Standaard van 22 oktober:
De Amerikanen plooien zich steeds meer op zichzelf terug en zijn bang voor wat de toekomst brengen zal. Ze dromen niet meer van een New Frontier zoals Kennedy en al evenmin van de ambitieuze New Deal van Roosevelt. Het enige wat hen rest is de herinnering aan hun glorieus verleden.

Nochtans is de Amerikaanse Droom gestoeld op de principes van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De Amerikaanse Droom is gestoeld op de overtuiging dat zelfs een arme drommel het tot miljonair kan schopppen door hard werken en met wat geluk, maar zeker niet door uitkeringen, positieve discriminatie door de overheid of enig ander geschenk dat hem door de overheid in de schoot wordt geworpen, noch door enig verplichting van overheidswege, zoals de verplichte sociale zekerheid die ObamaCare is. Luckas Vander Taelen heeft dat niet begrepen, zijn lezers wel.

Jan V. uit Arendonk in een reactie op Vander Taelen:
Ooit al eens in de VS geweest? Als daar iets gebeurt dan gooien de mensen niet de handen in de lucht om dan te klagen over de staat. Neen, daar helpen ze elkaar. Dat heb ik zelf talloze keren gezien: [orkaan] Katrina, orkanen in Florida, twisters in het Midwesten. Dat is geen maatschappij van verzuurd wijzen vanuit de zetel, maar een maatschappij van 'vooruit met de geit'. Er kunnen op het gebied van sociale zekerheid verbeteringen aangebracht worden, zeker vanuit het oogpunt van onze eigen verzuurde zetel. Wat we hier bij Vander Taelen zien is de groene anti-democratische reflex om alles wat rechts is automatisch in het verdomhoekje te drummen en buiten de democratie te zetten.
.
Lezer Frederick de Meyer uit Berkeley schrijft op dezelfde pagina:
Grappig dat socialisten en communisten steeds weer zichzelf en de wereld proberen wijsmaken dat de VS aan het aftakelen is. Dat gaat zo al een paar decennia mee. De enige landen die volledig afgetakeld en ingestort zijn, zijn de communistische. De waarheid is blijkbaar moeilijk onder ogen te zien voor sommigen. Is er angst in Amerika? Ja, Amerikanen houden van hun vrijheid en willen onder geen beding in een land wonen waar de overheid alles regelt en iedereen een politiek correct socialistisch denken oplegt tot in de klaslokalen en het priveleven toe. Anders gezegd: Amerikanen hoeven geen groenen. Voor de rest hebben ze helemaal geen angst, zijn de wegen hier in perfecte staat, zijn het supervriendelijke mensen, etc.

Lezer Koenraad Van der Perre uit Knokke, onder hetzelfde stuk van Vander Taelen:
Vander Taelen kent duidelijk Amerika niet, bijkomend rijzen twijfels over zijn niveau van kosmopolitisme en ook over zijn Engels. Amerika heeft tegen een hoge kost dankzij Reagan de Koude Oorlog gewonnen, en eens te meer, voor het welzijn van de hele wereld. Nu staan er weer andere uitdagingen op de agenda, en in de waslijst van eigenschappen die dit land uniek maken is er één die net zoals de bergen en de zee nooit onderschat mag worden: de onstuitbare exclusieve Amerikaanse pioniersgeest en de drang om grenzen niet te accepteren en telkens te verleggen. Verankerd in bodem en bloed zoals nergens elders ter wereld kan deze nooit gestopt worden, en veert hij passioneel terug exact daar waar alle andere geesten het allang opgegeven hebben of gevlucht zijn.


Tenslotte ontving ik een lange reactie van Joke Fincioen, CEO van Joke Productions, tv-producer in Hollywood. Haar volledige reactie leest u in haar gastcolumn op mijn blog, maar ik haal er toch de opmerkelijkste passage uit, specifiek over die Amerikaanse Droom:
Wat ik verschrikkelijk vind, is niet alleen het gebrek aan eerlijke en evenwichtige verslaggeving, maar de toediening van een ronduit pessimistische ideologie die de Grote Amerikaanse Droom gelijkstelt aan een "mythe". (...) Een kleinere overheid, lagere belastingen, persoonlijke vrijheden, stellen de burgers in staat om hun geluk na te streven. (...) Het moet erg zijn om al die belastingen te betalen, om brood en spelen voorgeschoteld te krijgen zodat jullie verstrooid blijven, om beperkt te worden in jullie vrije meningsuiting, om gekweld te worden door angst voor arrestatie als jullie verzet willen bieden aan de verdrukkers. (...)

Ik ben een trotse Amerikaan, en een trotse Vlaming. Op een dag, ik hoop binnenkort, zullen de Vlamingen hun recht verwerven om hun geluk na te streven. Als jullie intussen onze Amerikaanse Droom belachelijk willen maken om jullie eigen Belgische Nachtmerrie beter verteerbaar te maken, doe maar. Ik heb te doen met jullie.

Wat leert deze bloemlezing ons? Het gros van de Vlaamse beroepsjournalisten en duidingsambtenaren spuwt de Republikeinen uit, demoniseert de Tea Party, stelt de Democraten als enige valabele keuze voorop en verkiest nog steeds Obama als de evidentie zelf. Een deel van het publiek slikt dat, een ander deel van het publiek doorprikt op snedige wijze de clichés en de vooroordelen die de mainstream media hen voorschotelen.

Reacties

#101448

Dimitri

 

Het grootste deel van het publiek blijft het slikken, helaas doch niet verwonderlijk na uw bloemlezing.

#101451

Herman

 

Beste Luc, ontnuchterend maar wederom schitterend onderbouwd artikel. Jammer genoeg beseft lang niet iedereen dat dit niet het enige onderwerp is waarin de media bijzonder eenzijdig berichten.

Op (Vlaams) televisiegebied is geen enkele zender objectief, wat de kranten betreft komt enkel De Tijd in de buurt van een echte, objectieve kwaliteitskrant.

Heel intriest en jammer.

#101460

David Baeckelandt

 

Luc, next time the press come calling looking for an American willing to speak to the VRT - and who is not a Democrat but voted for Obama and is not a racist but is certainly unhappy - please let me know.

Beste groeten,

David Baeckelandt

#101461

bernard

 

Ik raad je aan:

Meld hen wie aan republican zijde ( tea party inbegrepen) kan gecontacteerd worden.

#101464

Krist

 

Men zou de duidingsambtenaren er toch nog eens mogen aan herinnneren dat Lincoln een republikein was, en de democraten voor het behouden van de slavernij waren...

#101465

BartVanhauwaert

 

@Luc : je maakt dezelfde vergissing als al die beroepsjournalisten om te denken dat de Amerikaanse ziekteverzekering al niet socialistisch was voor Obamacare. De duurste patienten zijn al jaar en dag socialistisch verzekerd (urgentiezorg, ouderenzorg en lage inkomenzorg). Ruwweg de helft van de Amerikaanse ziektenkostenuitgaven zijn collectief en socialistisch.

#101466

LVB

 

@Bart: Het enige wat *ik* geschreven heb over ObamaCare, is dat het een *verplicht* systeem is. De term "socialistisch" staat in citaten van anderen. Voor zover ik weet is geen enkele Amerikaan verplicht om aan te sluiten bij Medicare of Medicaid. Dat Medicaid en Medicare gefinancierd worden met belastingsgeld weet ik wel, maar *mijn* punt van kritiek is de verplichte aansluiting bij Obamacare.

#101467

bernard

 

Lees bijv Tony Judt. " Ill fares the Land". Ook vertaald in het NL.

Het merendeel van de sociale innovaties zijn uitgevonden door wat men - huidig rechts - doorgaans conservatieven noemt. To save capitalism from further harm. Examples are plentiful.

Doe bijv zoals UK/ US ( protestantse) voorstanders van kapitalisme pur sang, neem Wall Street Journal of FT:

Lek nu en dan een excessef schandaal om er wat orde in te houden.

#101469

BartVanhauwaert

 

@Luc : Je bent verplicht te betalen voor medicair en medicaid of je ervan gebruik maakt of niet. Ik weet niet hoe je dan kan zeggen dat het geen verplicht systeem is?

Uiteraard moet je niet de behandeling ondergaan die medicair je zou terugbetalen als je dat niet zou willen. Maar ik denk ook niet dat je de behandeling moet ondergaan die de verplichte verzekering van Obamacare zou terugbetalen als je dat niet wil.

Het probleem met het bindend karakter van de zorg is natuurlijk het feit dat je verplicht wordt iets uit te geven, niet dat je verplicht wordt iets aan te nemen...

#101470

LVB

 

@Bart: Dus omdat bejaarden en armen al sinds jaar en dag automatisch verzekerd zijn in de VS, mag men geen kritiek hebben op de verplichte invoering van een verplichte verzekering voor iedereen, want dan maakt men een "fout"?

Volgens dezelfde logica mag er tegen de eventuele invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen (Vivant-idee van destijds) ook niet geprotesteerd worden, omdat er nu eenmaal een leefloon bestaat voor OCMW-steuntrekkers. Wie tegen dat Vivant-idee is, moet automatisch ook tegen OCMW-leeflonen zijn, anders maakt hij een "fout"? Om het met Marc Huybrechts te zeggen, men moet toch enig oog hebben voor context en proporties.

#101471

OutlawMike

 

Proficiat. Prima post.

#101472

bernard

 

Kijk, we gaan nu even back to earth. Landing.
Be, bijvoorbeeld.
VL is nog veel erger met haar subsidiepolitiek etc.
Be, dus.
Door min.Verwilghen is indertijd de Raad Voor Mededinging geherstructureerd. Nieuw organogram. Resultaat? Dezelfde ambtenaren zoals eerder. Niet méér ambtenaren. Zelfderesultat als eerder.

Wat doen ze? Ze spitsen zich toe op - tja- futuliteiten. Sturen brancheorganisaties en bovenal ondernemingen minstens een 20 tal vragen. Die zijn zondermeer- zonder uitzondering- volkomen naast de kwestie.

Is er iemand die al nagedacht heeft over het efficient functioneren van een VL Raad voor de Mededinging? Of wat dat in persberichtgeving betekent?

#101473

oxbow

 

Prachtig stukje; hier heeft toch wat tijd in opzoekingswerk gezeten peins ik; waarvoor dank!
Heerlijk om eens wat weerwerk te zien op de simplistische cliché-verhalen in de media waar je broek van afzakt.

#101474

koen Robeys

 

Op gevaar af dat het zal overkomen alsof het "bijtend" of zoiets bedoeld is: maar over die kritiek op het verplichte karakter van de ziekteverzekering had ik toch graag eens wat opinies gehoord over de inspiratiebron die ik daarover eens gevonden heb:

http://speelsmaarserieus.bl...

#101476

BartVanhauwaert

 

@Luc : Ik heb nooit beweerd dat je geen kritiek mag hebben. Ik vind ook dat Obamacare een fundamenteel verkeerde aanpak is.

Waar ik tegen in ga is het waanidee dat Obamacare als concept vreemd is aan het 'echte' Amerika. Dat is namelijke een onverdedigbare positie vertrekkende van de vaststelling dat de helft van de uitgaven voor gezondheidszorg niet alleen via gesocialiseerde, verplichte bijdragen worden betaald maar ook nog eens volledig georganiseerd door de overheid (ter vergelijking : in België kies je je ziekenfonds nog zelf; in Nederland kan je zelfs kiezen voor een volledige verzekering via een maatschappij met winstbe-ogend kenmerk).

#101477

BartVanhauwaert

 

@Koen : dat is natuurlijk een heel andere discussie. Maar op zich vind ik het moreel verdedigbaar dat de overheid mensen verplicht om een ziekteverzekering te nemen. Net zoals de overheid mensen verplicht om deel te nemen in de nationale veiligheid.

Waarom? Omdat beide ondeelbaar zijn. Mijn gezondheid hangt af van de gezondheid van anderen. Als iemand weigert om elementaire maatregelen te nemen om gezond te blijven dan is er uiteraard het directe gevaar van besmetting. En omgekeerd, van de maatregelen die ik neem om gezond te blijven, profiteren anderen door de groepsbescherming.

Belangrijker is echter de morele kwestie. Ik vind het onethisch dat de maatschappij urgentiezorg zou weigeren. Dat wil zeggen dat je van een arts moet verlangen dat, als een mens bij hem komt met een potentieel dodelijke maar triviaal verzorgbare ziekte, dat die dokter die mens dan wegstuurt.

Zodra je die ethische positie inneemt dat je mensen een minimumgarantie moet bieden, is de enige logische gevolgtrekking dat je ook een minimumbetaling gaat vragen. Niets is immers gratis. Een verplichte verzekering is dan het geschikte financiële instrument omdat het toelaat de prijs voor die minimumgarantie zo efficient mogelijk te bepalen: namelijk door marktwerking van privaat concurrerende ondernemingen en consumenten.

Wie het niet met die minimumgarantie eens is trouwens, die heb ik nog wel wat dilemma's voor te leggen die hopelijk de onmenselijkheid van die positie blootleggen.

#101480

mrtos

 

@Bart: Verplichte urgentiezorg bestaat reeds lang in de VS, ook zonder verplichte ziekteverzekering:
http://en.wikipedia.org/wik...

Een beter argument voor een hervorming vind ik dat het Amerikaanse publieke systeem én een slechte dekking heeft én zowat het duurste ter wereld is. Voor het geld waarmee de VS zijn armen en ouderen dekt, dekken andere landen iedereen.

In principe steun ik ook het standpunt van de Democraten in de VS, dat een verplichte ziekteverzekering slechts een kleine opoffering van vrijheid is die grote voordelen kan hebben voor het hele systeem. Mijn probleem met de Europese opiniemakers in deze discussie is dan ook niet dat ze de kant van de democraten kiezen, maar eerder dat ze de andere opinie gewoon niet valabel achten, en het nalaten er ernstig over rapporteren hoewel ze door een groot deel van het Amerikaanse volk gedeeld wordt. Ook door verstandige, jonge, moderne mensen die een rustig en beargumenteerd betoog kunnen houden; maar wie interviewt men steevast uit dat kamp? Marginale figuren.

#101481

fcal

 

@ luc
Hartelijk dank voor dit goed gestoffeerd en degelijk gestructureerd essay.

#101482

LVB

 

@Koen: Wat betreft jouw link naar je blog waar je een uitspraak van Hayek citeert die het verplichten van een ziekteverzekering verantwoord vindt... Hier op deze blog vind je vertaalde passages uit een interview van Hayek met de Chileense krant El Mercurio in 1981. Hayek: "Ik ben een vijand, ik herhaal het, van sociale zekerheid die verstrekt wordt vanuit de overheid. Dit idee heeft mij uiteraard notoir onpopulair gemaakt in de voorbije dertig jaar." http://lvb.net/item/770

@Bart: Zodra de staat zich met sociale zekerheid bemoeit, wordt individuele gezondheid geen verantwoordelijkheid meer van het individu, maar een zaak van de staat en zelfs van de staatsbegroting. De staat gaat zich dan ook met de levenswijze van de burger bemoeien om de gezondheidsrisico's te beperken. Ik verwijs naar de discussie op http://lvb.net/item/7408 waar jij zelf kwam aandraven met het argument dat roken in café's moet verboden worden omdat de staat anders via de sociale zekerheid opdraait voor de ziektekosten van actieve en passieve rokers. Waarop Cogito vervolgens verontwaardigd reageerde dat we inderdaad zover gekomen waren, door de schuld van de verplichte ziekteverzekering.

En nu de discussie hier is afgegleden van mediaverslaggeving naar ObamaCare, verwijs ik naar het steengoede artikel van Johnny Fincioen: "wat is er mis met ObamaCare": https://www.brusselsjournal....

#101484

New Statesman

 

Inderdaad, kudos voor dit overzicht, waarbij het evidente nog een bevestigd wordt: de gemiddelde Vlaamse journalist(e) brengt nieuws en duiding als een subjectieve mix van vooroordelen, ideologie en leugens, waarbij ambtenaar Soenens en de PC heks Evita Neefs bovenaan staan qua demagogisch gehalte.

#101505

BartVanhauwaert

 

@Luc : volgens mij denk je teveel in of/of termen. Gezondheid is niet louter een individuele verantwoordelijkheid maar ook niet louter een staatsaangelegenheid. Beide partijen moeten noodzakelijk deelnemen. Specifiek kan je niet volhouden dat de gemeenschap geen verantwoordelijkheid heeft in gezondheidszorg zolang je geconfronteerd wordt met besmettelijke ziekten of zodra je urgentiezorg een maatschappelijke vereiste vindt. En ja, dat heeft zijn consequenties, zoals bv in het geval van rokers in gesloten, semi-publieke ruimtes.

Wat ik fout vind is om gezondheid eerst en vooral in een strak ideologisch kader te zien (en dat geldt zowel voor links als voor rechts) en dan pas te kijken naar hoe we daarin tot het beste resultaat kunnen komen. In mijn ogen is het veel nuttiger om prioriteit te geven aan het resultaat en dan later te zien welk ideologisch kader daarvoor nodig is.

Als malaria uitgeroeid kan worden door een grote, verplichte, UN/staats-georganiseerde vaccinatiecampagne, dan kunnen al die free-marketeer ideologen voor mijn part de boom in. Als malaria daarentegen kan worden uitgeroeid door keiharde commercie van private muggenverdelgers, dan kunnen voor mijn part al die hippe gouvernementele organisaties de boom in.

@mrtos Dat urgentiezorg verplicht is in de USA, is juist deel van mijn punt : namelijk dat ze daar heus wel bekend zijn met gezondheidszorg die deels gesocialiseerd is.

#101509

BartVanhauwaert

 

@Luc bedankt voor de link naar het interessante artikel van Fincioen. Misschien moet ik BJ een nieuwe kans geven, want eerlijk gezegd was het op een gegeven moment daar inhoudelijk armoe troef.

Ik kan mij 100% vinden in zijn eerste deel (kosten van de medische sector). Dat behandelt de huidige problemen van de Amerikaanse gezondheidszorg en legt uit hoe Obamacare die _niet_ aanpakt. Wel, mijn analyse is grotendeels gelijklopend en het is daarom ook dat ik hier eerder schreef dat Obamacare een fundamenteel verk eerde aanpak is.

In mijn vorige reactie heb ik uitgelegd waarom ik het niet eens kan zijn met het tweede deel van zijn betoog, dat de ideologie in deze boven het resultaat stelt. Ik ben het ook niet eens met zijn stelling dat in Amerika dat debat levendig is, als we weten dat er geen enkele serieus voorstel is (zowel links, rechts als in de tea party) om de 50% van gesocialiseerde gezondheidsuitgaven naar 0 terug te brengen.

Als je het Amerikaanse stelsel vergelijkt met bv Nederland dan zijn er veel fundamentele punten waar Nederland de vrije markt en keuze ruim meer ruimte geeft. Maar wel met een verplichte basisverzekering. Misschien juist dat die combinatie van pragmatische vrije marktsdenken en algemeen belang maakt dat de gemiddelde Nederlander meer waar voor zijn gekocht geld krijgt dan de gemiddelde Amerikaan...

#101513

traveller

 

@ luc

Hartelijke proficiat voor dit staaltje van journalistiek zoals het hoort.

#101525

BartVanhauwaert

 

@KoenRobeys het is niet geheel duidelijk uit de aangehaalde citaten en ik heb geen toegang tot het hele werk om het een en ander te verifiëren. Maar is het wel degelijk de overtuiging van Hayek of is het gewoon een gedachteschetsdie (volgens hem) aantoont hoe je van heel eenvoudig redelijk lijkende menselijke standpunten logischerwijs naar een pervers sociaal stelsel evolueert? En ten tweede, schrijft hij over de noodzaak van de staat om een basisbehoefte te garanderen of over de noodzaak van de maatschappij? Het ene is niet noodzakelijk het andere.

#101536

bernard

 

Ongemeen interessant.

Mij lijkt het dat wat inspiratie uit US van dienst kan zijn.

Neem nu bijv

http://www.paecon.net/PAERe...

#101537

koen Robeys

 

Bart: Hij heeft het over de staat. Dat kan je overigens gemakkelijk checken in ook "The Road to Serfdom", dat *bol* staat van voorbeelden waar de staat mag of zelfs moet optreden, o.a. voor sociale zekerheid, en vele, vele andere.

Maar het is nu eenmaal gemakkelijker veel met Hayek te zwaaien dan ook nog te lezen, laat staan begrijpen, wat er in staat.

Laat overigens niemand zich ongerust maken - voor zover hij tenminste wil blijven nadenken (in tegenstelling tot "aanhanger zijn van het religieus dogma dat indien de staat iets doet, dan is het slecht", met als hedendaagse uitdrukking dat Obama een communist is). Hayek is doodeenvoudig iemand die sterk overtuigd is van het belang van de vrije merkt, maar aangezien hij geen dogmaticus is weet hij ook dat de markt niet alle behoeften kan voorzien.

Dan krijg je de zeer restrictieve voorwaarden waaronder een staat wel kan optreden, zoals "het moet 'blind' zijn", dus het moet voor iedereen gelden, en ook "het moet *aanvullend* zijn aan wat de markten kunnen leveren", en zeer zeker niet dat laatste in de weg lopen.

Het voorgaande grotendeels uit "The Road to Serfdom". Het stuk waarnaar ik verwees in The Consitution of Liberty gaat (na de oproep tot verplichte verzekering zoals ik geciteerd heb) verder met hoe snel het allemaal kan misgaan en wat we daaraan kunnen doen, om elke nadenkende liberaal (in tegenstelling dus tot de religieuze dogmaticus) tevreden te stellen. Tenzij, natuurlijk, je blijft geloven dat de staat altijd fout zit, en je zelfs de minimale ideeën van Hayek niet kan aanvaarden. Dan zal Hayek ook "naief links" en gebruikelijke varianten zijn, zoals ik al "links" ben geweest omdat ik David Landes, of Bernard Lewis aanhaalde. Tjatja...

Maar hoe zullen we ooit over dit soort ijzersterke ideeën kunnen nadenken, als het debat altijd weer gedomineerd wordt door mensen die heel snel beginnen te loeien over hoe links je wel bent, omdat je niet pink op de naad hun gekste ideeën slikt? Hoe zal een luciede rechts ooit kunnen tonen dat onze intellectuele boegbeelden één en ander voorstellen, wanneer wij met uithangborden werken die "Obama de communist" uitkramen, omdat die doodeenvoudig doet wat met zoveel woorden uit Friedrich Hayek komt?

Aan de andere kant: ze mogen ook hun gang gaan, hoor. Ik trek me maar terug in mijn rustige hoekje, en als ik merk (ik ben hier sinds quasi het begin een quasi dagelijkse bezoeker) dat er hier wat meer doordachte posters actief zijn, dan doe ik ook nog wel eens mijn mond open. Doorgaans blijf ik een tikje ontmoedigd stil. Ze gaan hun gang maar...

#101538

BartVanhauwaert

 

@Koen : misschien moet ik toch maar echt eens iets van Hayek gaan lezen. Ik moet zeggen dat ik ook teleurgesteld ben in nieuw-liberaal-rechts. Het lijkt als snel ofwel plat populisme ofwel sectair enggeestig. Ik begrijp dat die attitude uit noodzaak geboren is 15-20 jaar en meer geleden toen gewoon-rechts zijn al voldoende was om voor fascist verketterd te worden op een manier waar Marc Huybrechts nog iets van kan leren. Dan moet je de rangen sluiten en steeds met hetzelfde beenharde verhaal komen.

Maar dat is deze dagen toch veel minder aan de orde. Er is een brede onderstroming van mensen die rechts helemaal geen scheldwoord meer vinden en dan moet er juist plaats zijn voor nuance.

En ja, de mensen die geen gelegenheid te baat laten gaan om bv Obama een communist of jou een linkse rakker te noemen tonen toch vooral hun eigen beperkte kijk op historische context en realiteit. Uiteindelijk krijg je hetzelfde resultaat als diegenen die maar bleven roepen dat populistische rechts (VB, Wilders, ...) de nieuwe nazis en fascisten waren : het begrip wordt het een hol scheldwoord dat niemand nog echt serieus neemt...

#101545

Koen Robeys

 

Bart: "Hayek echt gaan lezen" is iets waar ik in de vroege jaren 2000 een grote weerzin voor voelde, grotendeels door de manier waarop een zeer dom rechts hem op usenet voorstelde. als ik zag wat Hayek allemaal opleverde: hoe kon hij dan iets anders dan één van de vele clowns zijn waar ze beroep op deden?

Uiteindelijk gaf een luciede poster van de rechterzijde, hier op dit blog, de aanzet om "Hayek toch maar eens echt te gaan lezen". Mijn stomverbaasde reactie, mijn *juichende* ontdekking van Hayek, de echte, niet de zotskap die geregeld op usenet komt rondspringen, heeft geleid tot verschillende posts op mijn eigen site, in 2007 of 2008.

Sindsdien is het me zeer duidelijk dat veel mensen die zich de hele tijd beroepen op Hayek hem ofwel niet gelezen hebben, ofwel er alleen maar gelezen hebben wat ze er wilden lezen. En dat is een discussie die ik onmiddellijk met om het even wie wil aangaan.

Maar voor een luciede rechts liberale geest die zijn intellectuele basis wil opzoeken: een absolute aanrader.

Zeker als ik bedenk hoe de anecdote van mijn ontdekking van Hayek me representatief lijkt voor hoe een luciede rechts al jarenlang de strijd verliest met een zeer dom rechts - zodat we er in andere even clownesk uitzien als Hayek er in mijn ogen uitzag... Een echte aanrader, dus.

#101599

New Statesman

 

Die Frederik Thibau is me ook wel een akelig mannetje: andersdenken executeren, politieke tegenstanders doodzwijgen, en dan nog vlug iemand guilty by association maken 'en zo'n mensen verdedig jij?'.

Ik had nog nooit van deze 'journalist' gehoord maar werkelijk weer aan puike aanwinst voor het medialandschap.

Helaas voor hem woont hij nog wel in een (min of meer) democratie en niet in een totalitaire DDR-staat. Daar zou hij werkelijk schitteren als spreekbuis van de Partij.

#101610

anoniem

 

Ik heb jaren in de USA samen gewoond met een Amerikaanse vrouw (RIP). Ik heb de USA in alle richtingen doorkruist. Ik heb in San Francisco verbleven en ik heb in de staat Montana op een ranch gewoond. West-Virginia,Texas en Kentucky zijn mij wel bekend. M.a.w zo'n beetje van noord naar zuid en van west naar oost. En ik heb met eigen ogen kunnen zien dat in de zogenoemde bible belt, de levensstandaard heel heel laag is. Miljoenen wonen er in houten huisjes en trailer parks. In de hills van Kentucky zijn er nog vele huizen zonder electriciteit en degelijke sanitaire voorzieningen die bewoond worden door de hillbillies. In de grote steden komen de meeste arbeiders niet toe met hun loon om een degelijke woonst te huren. Sommigen hebben twee jobs en komen nog niet toe. Maar ja, in de Amerikaanse soaps zie je natuurlijk enkel families die het gemaakt hebben, of die met succes aan hun American dream werken. En Amerikaanse futurologen voorspellen nog ergere miserie voor de arbeidersklasse in de USA

#101623

Cogito

 

Ik heb op mijn 2 reizen door de States (ok heel wat minder dan er jaren wonen en gehuwd zijn met een Amerikaanse) óók die houten huisjes die het midden houden tussen een bungalow en een barak gezien, waarover een linkse vriend mij al verteld had. Er stonden héél dikwijls 2 dikke recente SUV's voor de deur van minstens 25.000 $ per stuk. Een goedkoop houten huis kan dus een keuze zijn, zonder noodzaak. Mooi dat ze die keuze hébben in dat geval, hier mag je niet eens wonen in zo'n bungalow. Ik heb op een rondreis van 8 dagen door de southwest welgeteld 3 daklozen tegen het lijf gelopen. Het is natuurlijk mogelijk dat zo'n rondreis veel te kort is. Ik heb in ieder geval niet de platgetreden paden uitgekozen maar gezien de verhalen alhier had ik toch verwacht om zowat overrompeld te worden door de daar alomheersende armoede, quod non.

#101632

traveller

 

@ anoniem

Ik heb persoonlijk hillbillies ontmoet om moonshine te kopen.
Je krijgt die mensen met geen stokken uit hun heuvels en uit hun omgeving. Ze hebben weinig opvoeding en practisch geen contact buiten hun omgeving maar ze doen er ook niets aan, niemand verplicht hen daar te blijven. Dat is een ander aspect van de Amerikaanse originele vrijheidscultuur, die nu wel aan het verdwijnen is.
Het zal echter lang duren eer die hillbillies zich integreren.
In New Orleans heb ik arme "projects" gezien waar de armoede troef is voor de alleenstaande moeders en alcoholiekers. Daar heb ik een illegale Zweed ontmoet die me lessen wou geven in Marxisme met zichzelf als voorbeeld. Hij woonde in een houten barak zonder inkomen en dacht dat hij zo het marxistisch woord kon verspreiden.
Neen dank u.

#101654

Bert

 

"Wie echte Tea Partiers (zoals ik) zou kennen, die kan alleen maar lachen met de onnozele bewering dat het het om "racisten" zou gaan"

Aha, een echte se. Zo eentje die acht jaar lang zijn mond hield terwijl Bush en co geld aan ramen en deuren buitengooiden, en plost fiscaal bewust werden toen er een zwarte president gekozen werd. Sure, gelijkaardige haatpraat zou weerklonken hebben als een blanke Democraat zou hebben gewonnen, maar blijft de vaststelling dat een behoorlijk aantal Teabaggers er geen graten in zien om racistische nonsens uit te slaan. Ditto voor diverse woordvoerders en leiders.

"en/of dat het zou gaan om mensen die veel sympathie zouden hebben voor 'miljardairs'."

Wie financierde die "spontane" tea party-opstand? Rijke Republikeinen. Zo is welbekend dat de broers Koch ettelijke miljoenen hebben gestoken in de tea party.

"het gewone volk vertoont dikwijls veel meer gezond verstand dan de 'elite'. Het gewone volk is doorgaans meer bekommerd om de toekomst (vooral die van hun kinderen) dan ivoren-toren elites."

En dus stemmen ze op volkomen idioten, en lopen ze mee in betogingen georganiseerd door de Koch-broers, Glenn Beck, Fox News,... En roepen ze dat Obama een communist is omdat hij provbeert meer mensen toegang te geven tot health care.

"En hebben we Soenens, Huisman en Van Hessche twee jaar geleden horen uitbazuinen hoe George Soros een belangrijke financier was van initiatieven"

Kijk eens aan, netjes overgetypt van de paranoïde propaganda van Fox News.

"de mediakritiek-website MediaMatters.org (die erin slaagt om de rechtse journalist Andrew Breitbart van tv-netwerk ABC te laten bannen)"

Tja, wat een extremisten. Ik bedoel maar, hoe durven ze te protesteren tegen de aanwezigheid van een professionele propagandist en bewezen leugenaar als Breitbart? Een man die zich als doel heeft gesteld de reguliere media te vernietigen?

"De Tea party is gegroeid van onderuit, huismoeders die voelden - dit zijn geen academici - dat er heel veel mis ging omwille van het beleid. De financiële middelen kwamen pas daarna."

ACHT JAAR LANG was er geen kijk kritiek te horen op Bush en co, terwijl die de schatkist plunderden. Maar dan wordt er een Democraat/neger verkozen, en plots is het "we wanna take our country back". Waar waren die bezorgde mensen tussen 2000 en 2008?

"Een deel van de journalisten en opiniemakers is er dus van overtuigd dat Obama werd afgestraft, niet omdat hij biljoenen dollars belastingsgeld spendeerde om de banken te redden"

Kijk eens aan, een pertinente leugen. BUSH gaf de banken biljoenen dollars.

"Als je arm bent in België dan geraak je daar nooit meer uit"

En in de VS wel? Wat een onzin.

"De gezondheidszorg raakt de kern van het Amerikaanse vrijheidsgevoelen"
"Amerikanen zijn zeer lichtgeraakt als het over hun 'freedom' gaat."

ACHT JAAR LANG trappelden de Republikeinen over alle vrijheden heen, en gebruikten Bush en Cheney wetteksten als wc-papier, maar een ZIEKTEVERZEKERING is een aanval op het vrijheidsgevoelen?

"Als je ziet wat je in Belgie via belastingen elke maand/jaar betaalt voor healthcare dan val je achterover."

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoodn dat het bedrag dat in de VS en in Europa wordt uitgegeven aan health care vrijwel identiek is per hoofd van de bevolking.

"In België heb ik de indruk dat via het healthcare-systeem (en dus via de overheid) de farmaceutische bedrijven worden gesponsord voor pillenslikkend België."

Hi-la-risch. Ik suggereer dat je eens opzoekt wat "Medicare Advantage" is.

Kortom: een verzameling propaganda, sprookjes, anecdotes, en mythes, overgoten met een saus van "kijk mij nou weer eens slachtoffer zijn". Exact dezelfde nonsens die je dag in dag uit op Republikeinse blogs kan lezen.

Cijfers? Onderzoek? Bewijzen? Nee, daar doen we niet aan mee, want reality has a liberal bias. Truthiness, daar gaat het om: niet dat iets waar is, maar dat het klinkt alsof het waar is.

#101656

anoniem

 

Die zogezegde individuele vrijheid waar Amerikanen voortdurend over opscheppen, hun "land of the Free", en van zodra je vraagt: mag ik hier gaan zitten? of zo, krijg je als antwoord: "Of course you can, it's a free country!", dat is een wat ze noemen "attitude". Ze hebben voortdurend het woord "Freedom" in de mond, maar hun hele leven is doorspekt en bezaaid met regeltjes en wetjes, je kunt in Amerika niet verroeren of er staat een flik voor je neus die één of andere regel X van wet Y , hoofdstuk A paragraaf B opdreunt en je een boete geeft wegens het overtreden van de regel waarvan je het bestaan niet kende. Bovendien is er ook nog een gigantische sociale controle, veel meer dan hier.
Die individuele vrijheid van de Amerikanen moet je met een flinke korrel zout nemen. Ze pràten er veel over, maar daar blijft het bij. In feite mogen ze NIKS, zeker niet in conservatieve plattelandsgebieden

#101657

OutlawMike

 

@Bert: 'Zo eentje die acht jaar lang zijn mond hield terwijl Bush en co geld aan ramen en deuren buitengooiden, en plost fiscaal bewust werden toen er een zwarte president gekozen werd.'

Zeg debiel, bekijk eens dit grafiekje van de (bipartisan) Congressional Budget Office en zeg me eens wie er geld langs ramen en deuren buitengooit: http://www.google.be/imgres...

Het uiteindelijke cijfer was 1.58 biljoen dollar (in het Engels 1.58 trillion US$). Ofte zowat VIER KEER het tekort van Bush in zijn laatste jaar.

Op deze wijze worden mythes geboren. Laat ons de Berten van deze wereld op hun bakkes kloppen met de waarheid.

#101663

LVB

 

@Bert: "Kijk eens aan, netjes overgetypt van de paranoïde propaganda van Fox News."

Dat Soros die drie initiatieven (MoveOn, Mediamatters, Huffington Post) sponsort, was al lang bewezen voor Fox News daar recent wat aandacht aan besteedde.

- 2,5 miljoen dollar voor MoveOn.org (bron: Wikipedia)
- 1 miljoen dollar voor Mediamatters.org (bron: Wikipedia)
- 1,75 miljoen dollar aan de cel voor onderzoeksjournalistiek van Huffington Post: http://24ahead.com/huffingt...

Eén blik op elk van deze drie media bewijst dat zij anti-Republikeins en pro-Democratisch zijn.

Verifieerbare feiten zijn volgens u "paranoïde propaganda", maar de financiering van de Tea Party door de gebroeders Koch, door hen ontkend (waarbij ik zelf nog in het midden laat of het waar is of niet), dat is volgens u "welbekend".

#101670

traveller

 

@ anoniem

In 7 jaar Louisiana en Texas heb ik 2(twee) politieagenten gesproken, één voor een overdreven snelheid die hij me kwijt schold en één voor een hoog oplaaiende ruzie met een hotel receptionist die me geen wisselgeld kon terug geven(40 dollar op een biljet van honderd) en die me wou intimideren en het geld in zijn zakken houden.
De politie heeft me in hun auto naar een nachtwinkel gevoerd om mijn geld te wisselen.
Zeeeer onvrij.

#101671

traveller

 

@ Bert

Een Amerikaanse vriend stuurde me dit:

Only Soros (and his kind of super powerful elites) could tell you what
you believe is NOT in your best interest. Hence, it is for YOU (George)
to determine for us what is best for US?????
See
http://www.theblaze.com/sto...

#101673

jvn1k

 

ergens gelezen in the economist van deze week: dat obamacare haast krak hetzelfde is als het republikeinse aanbod tegen Clinton's voorstellen...

@ traveller: een californische goedogende ex-collega & vriendin van mij is enkele keren in haar wagen gestopt door een lompe flik die haar (op tweeslachtige manier natuurlijk) oneerbare voorstellen deed ipv een boete. dat gebeurde in Texas, Louisiana en meerdere keren in Noord-Florida.

En wat betreft Luc's meticuleuze opzoekwerk van hierboven: als ik in de states ben valt het me op hoe geïsoleerd en ongeïnformeerd vele personen zijn, zelfs al zijn ze daar "entrepreneur" of zo. En dàt zie je wel in die bloggerscitaten hierboven.

#101674

jvn1k

 

en wat betreft Sjarel en Davy (ze hebben een toot om op de kloppen maar dat terzijde):

(uit The Guardian)
Charles and David Koch own 84% of Koch Industries, the second-largest private company in the United States. It runs oil refineries, coal suppliers, chemical plants and logging firms, and turns over roughly $100bn a year; the brothers are each worth $21bn. The company has had to pay tens of millions of dollars in fines and settlements for oil and chemical spills and other industrial accidents. The Kochs want to pay less tax, keep more profits and be restrained by less regulation. Their challenge has been to persuade the people harmed by this agenda that it's good for them.

In July 2010, David Koch told New York magazine: "I've never been to a Tea Party event. No one representing the Tea Party has ever even approached me." But a fascinating new film – (Astro)Turf Wars, by Taki Oldham – tells a fuller story. Oldham infiltrated some of the movement's key organising events, including the 2009 Defending the American Dream summit, convened by a group called Americans for Prosperity (AFP). The film shows David Koch addressing the summit. "Five years ago," he explains, "my brother Charles and I provided the funds to start Americans for Prosperity. It's beyond my wildest dreams how AFP has grown into this enormous organisation."

#101675

jvn1k

 

"Ik heb op een rondreis van 8 dagen door de southwest welgeteld 3 daklozen tegen het lijf gelopen. "

Cogito: Phoenix, Tucson, Vegas, (zelfs) Palm Springs, ABQ aangedaan? In de woestijn en op Angels Landing heb ik er ook geen gezien.

#101679

traveller

 

@ jvn1k

Ik heb nooit gepretendeerd een goedogende buxom blonde te zijn en voor mannelijke politieagenten ben ik ook niet te vinden, vrouwelijke goedogende agenten kunnen me altijd stoppen, allez niet altijd.

#101684

jvn1k

 

"Ik heb nooit gepretendeerd een goedogende buxom blonde te zijn"

baf, daar gaat weer een illusie aan diggelen.

#101689

pepperjack

 

prachtig artikel van LVB!
En het wordt tijd dat ik nog eens naar de US trek, want al die tegengestelde berichten werken wel fascinerend. Benieuwd wat ik er ga vinden.

#101725

BartVanhauwaert

 

@pepperjack : hopelijk vind je er alvast het besef dat 'de VS' niet bestaan. Als je naar San Francisco trekt ga je een andere wereld aantreffen dan in Houston of Alabama. De tegenstrijdigheden hoeven dus helemaal niet te verwonderen.

#101731

jvn1k

 

als je naar Antwerpen trekt tref je ook een andere wereld aan dan in Charleroi of de provincie Luxemburg.
en vergeet ook niet dat Antwerpen zelf tamelijk divers is....
;-)

#101732

LVB

 

Een Texaan en een Californiër hebben qua mentaliteit nog altijd meer gemeenschappelijk met elkaar dan met een Antwerpenaar, denk ik. En een Antwerpenaar en een Karolinger hebben wellicht meer met elkaar gemeenschappelijk dan met een Griek. Dus bestaan "de VS" en "het België" wel degelijk echt, al zijn geen van beiden homogeen.

#103580

Anonymous

 

De Amerikaanse geschiedenis zelf leert ons de mentaliteit van de Amerikanen beter te begrijpen tot op de dag van vandaag. Bijna vanzelfsprekend, zou ik zeggen, maar dat wordt door Europees links vooral met het nodige gemak over het hoofd gezien. De Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd werd geïnspireerd door het verzet tegen onredelijke belastingen, die door de centrale regering van het Britse Rijk werden opgelegd aan de Amerikaanse kolonisten, o.a. om overzeese oorlogen mee te betalen. M.a.w. de Amerikaanse kolonisten konden hun eigen socio-economische belangen niet behartigen op het Amerikaanse continent. Onredelijke belastingen invoeren is een typerende praktijk voor zowat alle grote rijken. Iets wat in veel gevallen tot hun desintegratie heeft geleid, doordat regio's zich geleidelijk daartegen probeerden te verzetten en zich begonnen af te scheuren. Dat heeft zich doorheen heel de geschiedenis van de mensheid voorgedaan, van bijvoorbeeld het Perzische Rijk onder de Achaemeniden en Sassaniden tot op de dag van vandaag. De Tea-Party staat dan ook symbool voor de Amerikaanse mentaliteit, niet alleen omdat het rechtstreeks verwijst naar de Boston Tea Party, maar ook als anagram dient voor 'Taxed Enough Already' wat duidelijk maakt dat overdreven overheidsbemoeienis traditioneel als schadelijk wordt aanzien voor de individuele rechten, maar ook een mate van zelfredzaamheid en zelfrespect, waar Amerikanen prat op gaan. In dat opzicht leveren de citaten van Thomas Jefferson, de man die de Amerikaanse Grondwet heeft opgesteld en de vierde president van de Verenigde Staten, de meest treffende kijk op de Amerikaanse mentaliteit op.

A Bill of Rights is what the people are entitled to against every government, and what no just government should refuse, or rest on inference.

A wise and frugal government, which shall leave men free to regulate their own pursuits of industry and improvement, and shall not take from the mouth of labor the bread it has earned - this is the sum of good government.

Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you.

Where the press is free and every man able to read, all is safe.

Whenever the people are well-informed, they can be trusted with their own government.

Whenever a man has cast a longing eye on offices, a rottenness begins in his conduct.

When a man assumes a public trust he should consider himself a public property.

Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.

The spirit of resistance to government is so valuable on certain occasions that I wish it to be always kept alive.

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.

Rightful liberty is unobstructed action according to our will within limits drawn around us by the equal rights of others. I do not add 'within the limits of the law' because law is often but the tyrant's will, and always so when it violates the rights of the individual.

Leave no authority existing not responsible to the people.

My reading of history convinces me that most bad government results from too much government.

I predict future happiness for Americans if they can prevent the government from wasting the labors of the people under the pretense of taking care of them.

It behooves every man who values liberty of conscience for himself, to resist invasions of it in the case of others: or their case may, by change of circumstances, become his own.

 

#103581

Anonymous

 

It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself.

I have sworn upon the altar of God, eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man.

I own that I am not a friend to a very energetic government. It is always oppressive.

History, in general, only informs us of what bad government is

Thomas Jefferson's citaten tonen een duidelijke mentaliteit aan van een generatie die de Verenigde Staten collectief heeft beïnvloed. De nadruk ligt op individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, een afkeer van staatsbemoeienis die mensen hun eigenheid, zelfrespect en motivatie ontneemt. In Europa zitten we spijtig genoeg opgescheept met een totaal gebrek aan positivistische kijk op onszelf als individu, er heerst een mentaliteit van gelatenheid en berusting, we vertrouwen teveel op de verzorgingsstaat die ons hele leven lijkt te regelen, we stellen de politiek niet meer in vraag en drammen de clichés die van bovenaf worden opgelegd kritiekloos af als een mantra, werken wordt bestraft, eerder dan beloond, wat mensen tot wanhoop en demotivatie drijft. En daarin zit het grote verschil: Europa lijdt aan een totaal gebrek aan dynamisme en is doordrenkt van een blinde acceptatie van conformisme en uniformiteit, die iedereen wil gelijkschakelen en het initiatief uit handen neemt van het individu.  En vooral Europees links zou graag hebben dat die mentaliteit in de VS wordt overgenomen ?

#106584

Anonymous

 

Dank voor deze bijdrage, Luc.

Ik erger mij dood aan de "linkse objectiviteit" van de "intelligentsia". Is trouwens ook in de academische wereld zo. Onlangs nog met een econoom van LSE gesproken - die vrouw is na 3 jaar phd in een complete feministe verandert die Eva Brems haar voorstellen inzake quota voor vrouwen een minimum vindt "waar je onmogelijk tegen kan zijn" (met uiteraard een econometrisch model voor de zwakken van geest te imponeren.)

Ik weet niet hoe we hier ooit uit raken - commuicatietechnologie stemt me soms optimistisch - maar ik weet wel heel zeker dat dit niet de wereld is waarin ik kinderen wil verwekken. Mochten er in Vlaanderen Tea Party initiatieven zijn, van het type NVA/LDD en niet xenofoob VB, dan ben ik er zeker bij - inclusief de schiettraining.

#106585

Anonymous

 

Kleine correcties:

1. Verander*d*

2. *om* de zwakken van geest...

#109276

HB

 

Misschien een wat late reactie. Hoewel het nieuwskundig misschien niet eerlijk is, ben ik blij dat de VRT weinig aandacht schenkt aan de Republikeinen.

Je moet knettergek zijn om op zo'n partij te willen stemmen. De Replublikeinen doen niets liever dan de bevolking in twee groepen delen: zij die godsdienstig zijn en zij die het niet zijn. Deze laatste worden tweederangburgers.

Republikeinen, fundamentalistische gelovigen en voorstanders van alles wat niet wetenschappelijk is, wensen van de Verenigde Staten dan ook een theocratie te maken (zie ook hier: http://tinyurl.com/y9wp3d2).

Misschien zijn ze economisch aantrekkelijk, op 'menselijk' vlak zijn Republikeinen te mijden als pest.

#109280

Marc Huybrechts

 

Even nagaan wie hier "knettergek" zou kunnen zijn.  HB geeft 2 opinies weer. De eerste is nog 'gekker' dan de tweede.

1) Ten eerste, zegt hij dat de VRT - een vermeende nieuwsorganisatie, in feite een propagandamachine gefinancierd door alle Belgische belastingbetalers - weinig zou moeten rapporteren over "de Republikeinen".  Hij zegt dat omdat hij een aangekweekte afkeer heeft van "de Republikeinen".  Feit is dat die Republikeinen vandaag het House van de US Congress beheersen en waarschijnlijk, na de verkiezingen van volgend jaar, ook terug de Senaat en de White House (temporeel) zullen veroveren.   HB zegt dus dat een nieuwsorganisatie geen verstandige oordelen zou moeten maken over de relatieve belangrijkheid en/of nieuwswaardigheid van informatie.   Hij zegt wel dat een nieuwsorganisatie zou moeten rapporteren over wat hij lust of wil horen, en dus zou moeten zwijgen over wat hem niet lust.  Welnu, hoe "knettergek" of kinderachtig voor een vermeend 'volwassene' is dat?   Hij beseft dit zelf wel enigzins met zijn verwijzing naar..."nieuwskundig...niet eerlijk", maar eerlijkheid is duidelijk niet een bekommernis bij hem.  Ja, een "Republikein" is HB duidelijk niet, een 'monarchist in de 21ste eeuw' misschien wel.   Pauvre Belgique.... 

2) Ten tweede maakt hij een aantal beschuldigingenen tegen "de Republikeinen" (theocratie, tweederangsburgerschap, anti-wetenschap) die zo erg karikaturaal/misleidend/oversimplistisch en veralgemenend zijn, dat men zich gerust kan afvragen of HB wel in staat zou kunnen zijn om over eender welke problematiek een 'redenering' te kunnen opzetten, in plaats van louter affirmaties of ideologische/politieke dogmas te parroteren.  Ter staving van zijn 'opinie' komt hij dan af met een artikel uit de gazet van voormalige/contemporele Britse marxisten, i.e. The Guardian.   Mon Dieu!  Pauvre Belgique, indeed! 

#109282

Marc Huybrechts

 

Addendum

De reactie van HB hierboven is een prachtig voorbeeld van dat overdreven "sentimentalisme" dat onze maatschappij karkteriseert vandaag, en waarover op een andere 'thread' op deze website werd/wordt gedebateerd.  Zolas ik daar schreef, dat sentimentalisme is niet gratis, en heeft negatieve konsekwenties, zowel voor de maatschappij als voor het betrokken individu.  In dit geval, leidt het duidelijk tot kopindegronderij, i.e. een wens van niet goed geinformeerd te worden of zijn.   Hij is niet geinteresseerd in informatie die zijn aangekweekte karikatuur van "Republikeinen" zou kunnen aantasten.  Doet aan de "Arabische straat' denken.   Mon Dieu...Eurabia is op komst!   

#109327

Fred

 

@ Marc Huybrechts

Als Belg voel ik me aangesproken door uw veralgemenende "Mon Dieu! Pauvre Belgique, indeed!"

Mijn ervaring is dat dit soort clichés over Amerika vooral leven bij die mensen die ofwel ideologisch heel links zijn (en dat is minstens in Vlaanderen eigenlijk maar een kleine minderheid), ofwel bij mensen die gewoon nog niet veel over het onderwerp hebben nagedacht.

Wanneer ik in discussies met intelligente mensen die afgeven op de partijdigheid van FOX News de opmerking maakt dat FOX een privézender is en dus partijdig mag zijn, terwijl de VRT, die met belastingsgeld wordt betaald, objectief zou moeten zijn maar dat niet is, stel ik vast dat de meeste mensen het wel met me eens zijn.

Ook veel linkse vrienden en kennissen van mij delen mijn mening dat de informatieprogramma's van de VRT van een laag niveau zijn, de kijker als een 'op te voeden' debiel benaderen en belachelijk partijdig zijn.

Dat "pauvre Belgique" slaat gelukkig op veel minder mensen dan u lijkt te vermoeden.

#109332

jvn1k

 

ach wat is niet-objectief... de alleszeggende onderdrukte glimlach van Martine Tanghe als baby Bush nog eens iets nietszeggends uitkraamde?

#109340

Marc Huybrechts

 

@ Fred

1) Het verheugt me van te lezen dat u zich aangesproken voelt door mijn "pauvre Belgique".  Maar, zijt u echt zo zeker dat de onnozele clichees van HB (en onze New York Times lezende Joe ook) slechts door een kleine minderheid in Vlaanderen worden aangehouden?  Ik durf dat sterk betwijfelen, op basis van wat er in de Vlaamse media alle dagen staat te zien/lezen en wat Belgische politiekers publiekelijk regelmatig zeggen.  Zowel die media als die politiekers reflecteren een algemene cultuur die ik "de heersende/dominante naief-linkse culturele orthodoxie" noem.  Trouwens, diezelfde orthodoxie heerst ook nog steeds in de Amerikaanse media, maar boert wel achteruit.  

2) Wat Fox News betreft, zijt u zelf ook gedeeltelijk een slachtoffer van die 'clichees'.  Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de nieuwsprogrammas en de opinieprogrammas die op Fox News verschijnen. 

- Die FOX nieuwsprogrammas (tussen 6 en 8 uur s'avonds, EST of Eastern Standard Time) zijn naar mijn mening de meest-objectieve onder 'grote' Amerikaanse TV nieuwsprogrammas, en worden gebracht door joernalisten die manifest proberen van ideologische bias uit hun rapportages te weren en die zonder 'cordon'-neigingen alle belangrijke stemmen evenredig te laten horen.   De belangrjjkste reden waarom vele redelijke mensen de indruk hebben dat Fox News 'rechts' zou zijn, is precies omdat het zo sterk verschilt van de dominante linkse bias in de nieuwsrapportages bij de private zenders NBC/ABC/CBS/CNN en bij de publieke NPR/PBC.

- Die FOX opinieprogrammas (na 8 uur s'avonds) hebben zonder enige twijfel bijna allemaal een 'rechtse' inslag (op enkele uitzonderingen na, bijvoorbeeld 'Geraldo' is cultureel naief-links door en door), en sommige (zoals Hannity) zelfs een extreem-rechtse inslag.  Desalniettemin krijgt men ook wel linkse stemmen te horen in die opinieprogrammas, maar zij zijn duidelijk een minderheid daar.  Sommige van die programmas hebben een sociaal-conservatieve inslag, andere een libertarische inslag.         

#109403

HB

 

@Marc Huybrechts:

Ik vrees dat u in mijn reactie hebt gelezen wat u wilde lezen, niet wat er stond.

1. Ik heb geschreven dat het weinig aandacht besteden nieuwskundig niet eerlijk was. Ik heb niet gezegd dat ik het daar mee eens ben, noch dat ik er akkoord mee ga dat onze openbare omroep objectief is. Het enige dat ik gezegd heb is dat ik voor één keer blij was met de subjectiviteit (wat niets zegt over alle andere keren dat subjectief nieuws werd gegeven). Uw kritiek in het eerste punt slaat dus nergens op.

2. Misschien moet u de Republikeinse partij eens van naderbij bekijken. De partij zit vol creationisten die de evolutieleer zoveel mogelijk uit het lessenpakket proberen te halen en die wel degelijk een theocratische staat wensen te maken. Ze zijn voor vrijheid van godsdienst, niet voor vrijheid zonder godsdienst.

Ik raad u dan ook ten stelligste deze hoogst informatieve webstek aan: http://theocracywatch.org/

Ten slotte, ik zie dat u nog steeds goochelt met de absolute termen links en rechts. Die zijn echt wel achterhaald hoor. Mensen en partijen (op extremen na uiteraard) zijn niet meer of rechts of links te noemen maar zijn steeds in meer of mindere mate een combinatie van beide. De absolute manier waarop u mensen en instituten catalogeert toont duidelijk aan dat het u aan nuancering ontbreekt. Maar dat is een kenmerk dat extreem-rechts mensen wel vaker typeert...

 

#109407

Marc Huybrechts

 

@ HB

1)  Mijn kritiek zou nergens op slagen?  Really?  Wel, ik kan me enkel verlaten op wat u schrijft en ik heb maar 1 observatie van u kunnen maken (hierboven in # 109276).   Als u nu komt beweren dat dit de enige keer zou zijn dat u de manifest-oneerlijke subjectiviteit van de VRT zou betreuren, dan moet ik u zeggen dat ik dat niet geloof of ten zeerste betwijfel.  Menselijke aanhankelijkheid aan deugden (gelijk eerlijkheid) is niet iets dat men zo maar aanzet of afzet al naargelang het onderwerp.  Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk, maar in het algemeen hebben we te maken met eerlijken of oneerlijken, of met kinderlijken en volwassenen, of met serieusen en onserieusen.  Wat u eigenlijk impliciet komt beweren is dat uw aangekweekte haat tenoverstaan van "de Republikeinen" zo absurdelijk diep is dat u voor 1 keer een uitzondering zou maken en de propaganda van de VRT NIET betreuren.  Sorry, maar ik ben oud genoeg om in dat self-serving sprookje niet te kunnen geloven.

2)  Als u werkelijk zou denken - en blijkbaar doet u dat - dat de grote meerderheid van "de Republikeinen" voor een theocratische staat zouden zijn, dan kan ik enkel constateren/besluiten dat u weinig of niets van de realiteit in de USA weet en nog minder begrijpt.   Dat is uw probleem, niet het mijne.  Ik kan u enkel aanraden van uw informatiebronnen te diversifieren, een beetje dieper na te denken over issues gelijk "creationism" en de VS Constitutie, en van een beetje minder simpleminded of goedgelovig te zijn omtrent wat u allemaal op het internet kunt lezen.   U blijft voor mij een prachtvoorbeeld van de konsekwenties van ons naief-links onderwijs (dat mensen niet meer leert van onafhankelijk te denken), van de VRT, en van andere ideologisch-gevangen media. 

3) Het is zelfs een beetje grappig, maar 'zielig' tegelijkertijd, dat u uw laatste paragraaf begint met de termen links en rechts "achterhaald" te verklaren, en TEGELIJKERTIJD dan doorgaat met het etiket "extreem-rechts" op mij te plakken.  Blijkbaar ontbreekt het u niet alleen aan accuraat empirisch observatievermogen maar ook aan interne logica.  Dat naief-links onderwijs toch....de konsekwenties ervan blijven zich maar opstapelen!

#109428

Johan Vandepopuliere

 

@MH, in uw reactie op HB

1) Daar waar ik uw standpunten soms leerzaam vind en zij dikwijls leiden tot een synthese bij mezelf, door de goeie ouwe tegenstelling van these en antithese, en ik u dus - na vele frustrerende zittingen - als een waardevolle gesprekspartner zie, moet ik u er toch op wijzen dat u velen de lust tot discussiëren ontneemt door hen te vervangen door een stropop. U maakt er namelijk een kwalijke gewoonte van in hun plaats te gaan denken, hen voor te schrijven hoe zij werkelijk denken en aldus de nuance uit hun werkelijke betoog te halen. Onlangs deed u dat besluiten "dat ik u beter ken dan dat u zichzelf kent" - was het nu bij Questing Beast of iemand anders, dat weet ik niet meer. U construeert aldus uit één bijdrage, of een samenraapsel van quotes die u mishagen, een totaalbeeld waarin uw gesprekspartner zichzelf niet meer herkent maar waartegen hij zich wel voortdurend moet verdedigen, en waarbij hij zich meestal gereduceerd ziet tot een louter product van uw stokpaardjes, het naïef-linkse onderwijs en dito media.

U zou zich daarentegen kunnen beperken tot het weerleggen van de individuele standpunten en aanvaarden dat mensen er een schakering van ideeën kunnen op na houden die niet passen in het korset dat u voor hen hebt bedacht. Ik begrijp niet waarom het nodig is die constructie van een bekende maar voornamelijk ingebeelde vijand telkens weer te maken aan de hand van de persoon die u toevallig weerspreekt of irriteert.

Het mag toch niet de bedoeling zijn dat wij gaan vermoeden dat het makkelijker zou zijn die zelfgemaakte stropop te verbranden dan het argument terzake te weerleggen?

2) Hier doet u geen enkele moeite de bewering te weerleggen met verwijzingen naar artikels of andere feiten. U ridiculiseert uw tegenstander en daarmee is de kous af. Vindt u dit nu zelf een overtuigende repliek?

3) Dat is inderdaad raak geobserveerd, maar u fietst gemakshalve heen om de haakjes die HB zelf bij zijn deklassering van links en rechts plaatste. Men kan zich natuurlijk afvragen wat de extremen zijn van achterhaalde begrippen. Ik denk dat HB bedoelt dat de meeste mensen tegenwoordig niet voor één etiket te vangen zijn, maar dat hun standpunten variëren over de klassieke breuklijnen heen, behalve in de extremen. Dat hij daarbij de term "rechts" zelf hergebruikt, was rethorisch onhandig. Het doet niets af aan de verzuchting het duale denken achterwege te laten, wat men hier op deze blog al hoorde uit andere monden.

 

#109457

HB

 

@Marc:

Ik reageer enkel nog op het laatste punt (over de andere punten zijn we wat mij betreft uitgepraat want een zinnig gesprek lijkt niet mogelijk):

Ik herhaal dat ik zei dat mensen niet langer als puur rechts of links kunnen worden gecatalogeerd, TENZIJ het over de extremen gaat. Ik noemde u dan ook extreem-rechts, wat perfect past binnen mijn redenering en niet onlogisch is zoals u aanhaalt.

En uw laatste zin met vermelding van naïef-links onderwijs (terwijl u niet eens weet waar ik school liep maar de veronderstellingen opstapelt) zegt eigenlijk alles: u hebt een 'idée fixe' over links en rechts en bent niet in staat van uw persoonlijke ivoren toren af te dalen. Uw ovzrtuiging is de enige juiste en daar zal u willens nillens de hele wereld van overtuigen, uiteraard zonder enige zin voor nuancering.

Voor een discussie met dat soort mensen, pas ik. Ik ben diverse jaren, zij het op heel bescheiden niveau, in de lokale politiek actief geweest en heb daar voldoende gezien hoe extreme mensen denken. Discussie daarmee is zinloos verspilde energie.

#109472

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Hold on tight...here we go!

1) Uw discussiestijl, noch die van HB, bespreek ik niet.  Ik ga dus zeker ook niet de mijne bediscussieren met u. Het onderwerp van deze 'draad' heet "De Vlaamse media en de Amerikaanse verkiezingen".   De stompzinnigheid en het simplisme van de kreet van HB over "De Republikeinen" in zijn #109276 is het beste bewijs van de nefaste invloed van die media in de vorming van een generatie van zombies in Belgique.

Uw zoveelste klacht over stijl zou wel passen in een andere (meer recente) draad hier met de titel "Onze samenleving is te soft".  Uw klacht illustreert eens te meer het verderfelijke sentimentalisme dat aan de grondslag ligt van die softness.  U zijt geen HB en u komt doorgaans niet af met affirmaties waarvan de idiotie boven alle verdenking staat.  Integendeel, u presenteert hier regelmatig redeneringen waarmede men iets kan aanvangen en waarop het de moeite is van met een contra-redenering af te komen.  Echter, met een HB-onnozeliteit als..."De Republikeinen willen een theocratie oprichten"...valt niets aan te vangen.    Men kan daar eens meewarig mee glimlachen of men kan dat noemen wat het is (en dat is wat ik deed in #109280)..."zo erg karikaturaal/misleidend/oversimplistisch en veralgemenend" etc..., maar men kan daar geen contra-redenering tegenover stellen.  Wat ZOU u zeggen tegen een onnozelaar die zou komen beweren dat "DE socialisten in Europa willen een dictatuur oprichten"?   En dan bedenken dat HB mij komt beschuldigen van een gebrek aan "nuance".   Mon Dieu!  Er zijn hier maar weinigen die regelmatig met beredeneerde en genuanceerde (en ook relatief-lange) uiteenzettingen afkomen, maar ik reken u en mezelf tot die weinigen.

Uw  sentimentalisme en bekommmernis om 'stijl' is niet kosteloos.   In amper enkele dekaden is Belgique (en ruimer de EU) van een liberale democratie verloederd tot een illiberale democratie, en dreigt snel verder te ontaarden in een doodgewone traditionele 'autocratie'.   Met speech codes in 'de academie', met arbitraire censuur op de fora van de 'grote' Belgische media, met selectieve criminalisering van opinies, enz... Eigenaardig genoeg is Lvb.net voorlopig nog aan die trend ontsnapt (bovenaan staat het moto van "Vrij Denken, Vrij Spreken".   Voor hoelang nog?   Vanmorgen zag ik op de website van Knack  een hoofdtitel die zegde "Mertens wil afrekenen met Bart De Wever voor Assisenhof".   'Schrijver' Mertens meent dat BDW een "negationist" zou zijn!!  Wat zijn jullie in Belgique tegenwoordig?  Een bende kinderen, of een bende intolerante totalitairen?   Voorwaar men zou zich in Arabia of in China kunnen wanen.   Uw bekommernis om stijl verraadt/zegt enorm veel omtrent de 'state of the culture' in Belgique vandaag. 

2) Zoals ik reeds zei, de onnozeliteit die HB uitkraamde (over vermeende theocratie) verdient geen serieus antwoord,  Voor u echter zal ik een uitzondering maken, en een BEGIN van een serieuse repliek fomuleren.  Echter, ik ga mijn tijd niet verliezen met achter schimmen te jagen. Alleen concrete affirmaties die een empirische grondslag hebben verdienen van een beredeneerd antwoord te krijgen.

De USA is een continentaal-grote democratie met 50 staten.  Het is de 'oudste' democratie, in de specifieke zin dat ze het langste ononderbroken democratisch systeem in de wereld vormt.  Het politieke bestel berust daar op twee grote  partijen die twee lange - en beide zeer respectabele ideologische tradities - vertegenwoordigen.    

De absurde notie van HB dat "de Republikeinen" een theocratie zouden wensen is zowat het ekwivalent als komen beweren dat de 'traditionele partijen' in Belgique voor pedofilie zouden zijn.  Die notie getuigt van volkomen onbegrip omtrent de Amerikaanse Founding Fathers en hun constitutie-als-reactie op toenmalige bestaande Europese theocratieen.  Zij getuigt van onwetendheid omtrent de machtsversnippering en diversiteit in het Amerikaanse politieke systeem, en van een infantiele (en ondemocratische) visie omtrent het concept van 'scheiding van kerk en staat'.   Zij  getuigt van een bereidheid om EENDER WAT te willen parroteren omtrent 'perceived' ideologische tegenstanders.    

De notie van HB impliceert dat de Supreme Court met Justice Roberts op kop de bestaande constitutie 'unconstitutional' zou verklaard hebben, dat Speaker Boehner in de House  en Minority Leader McConnell in de Senaat een "theocratische" agenda zouden vertegenwoordigen (niet lachen!!!).  Empirisch bekeken is zij volkomen uit de lucht gegrepen (ook al haalt HB ze uit het internet en de anti-Amerikaanse en anti-Vlaamse media in Belgique.   In feite, alle gepoogde aanslagen tegen het vrijemeningsuitingsrecht in het recente Amerkaanse verleden komen vanuit de linkse kant van het politiek spectrum (inclusief van SOMMIGE  hoogstaande leiders uit de Democratische partij).   Maar zelfs een dergelijke FEITELIJKE observatie gaat mij niet verleiden tot het affirmeren van een onnozeliteit als "DE DEMOCRATEN" zouden een dictatuur willen installeren.   De vermeend-genuanceerde heer HB, daarentegen, wel die....  

#109489

Karl (niet ingelogd)

 

@MH: als u een vacature zoekt om de ganse dag te mogen zagen, klop dan eens bij mij aan. Ben aktief in de houtbewerking, heb vandaag alweer mijn deel afgezaagd. Daarmee dat ik hier de laatste maanden passief lurk, (ook wel omdat de onderwerpen mij minder intresseren.)

Maar JV en HB hebben een punt.

En om toch maar wat on topic te komen; wat in de media komt, is wat voorgebakken wordt door journalisten die componeren voor hun werkgever. Ik denk dat daarmee al veel verklaard wordt. Gelukkig maar dat niemand ons verplicht hun zang der dwazen te aanhoren. Daarom ook dat het uitspitten van de discussie zoals hierboven eigenlijk zinloos is. Behalve dan voor de adverteerders en de webmaster. Het zij hen niet ongegund.

#109491

Marc Huybrechts

 

@ Karl (ingelogd of niet)

En uw 'bijdrage' tot het onderwerp van "De Vlaamse media en de Amerkaanse verkeizingen" is....wat eigenlijk?  Oh, u heeft niets bij te dragen!? Spijtig.. 

Dat de gepresenteerde "onderwerpen...(u) minder interesseren" is overduidelijjk.  Dat u niets substantieels te zeggen heeft is dat nog meer.  Beter PASSIEF blijven "lurken", jongen, en proberen van iets bij te leren.   En concentreer u maar op  "houtbewerking". Dat vereist geen eerlijkheid en ook niet veel.... nadenken.    Hoe weet ik dat?  Wel ik weet dat omdat u blijbaar niet beseft dat uw laatste paragraafje, if anything, eigenlijk mijn stelling bevestigt en de onnozele kreet van HB (over Republikeinen en theocratie) helpt 'verklaren'. 

 

#109493

Karl (niet ingelogd)

 

@MH die op de man aan het spelen is en daarmee zinloos commentaar aan het geven is op een paar rode zakdoekjes die voor hem als een grote rode lap voorkomen: mag ik u met aandrang vragen uw beweringen dat 'houtbewerking' geen eerlijkheid vereist terug te nemen. Ook dat nadenken, van de gekapte 'natte' boom, tot bijvoorbeeld het plaatsklare Versailles vloerpaneel, dat onderschat u schromelijk. In ieder geval veel produktiever dan eindeloos te pallaveren over journalistiek, een evolutionaire afstammeling van lucht.

Ik ga u iets anders vertellen over mijn bezigheid; bijna al mijn klanten, hetzij een particulier te lande of een professioneel (ja, en deze kleine Westvlaamse boer exporteert gretig), danken mij, feliciteren mij voor het mooie werk, voor het fijne produkt waarmee zij hun klant hebben kunnen blij maken (esthetiek maakt uiteraard snel emoties los). En weet je, dat zegt me nog veel meer dan het geld dat mijn werk opbrengt. En heel veel meer dan een zinloze insulterende discussie met u.

[Sorry webmaster LVB voor de OT, u mag het bericht gerust weghalen]

Ik heb geschreven en zet er nu dit punt achter .

 

#109495

jvn1k

 

MH ziet blijkbaar enkel zijn werk als verstandelijk, misschien ook dat van zijn kinderen mag ik hopen.   het gekste is dat hij zich zo gedecideerd en zonder schroom of ironie uitlaat over mensen die hij van haar noch pluim kent.   zo moest mijn gitaar het onlangs ook ontgelden.  

#109498

Marc Huybrechts

 

Merkwaardig.  Een zekere (anonieme) 'Karl" komt hier een bijdrage plaatsen die absoluut niets bijdraagt tot het onderwerp.  Hij wilde enkel zeggen dat ik zou "zagen".  Als ik daar dan durf op reageren dan komt hij onmiddelijk klagen dat ik "op de man" zou gespeeld hebben.  Voorwaar men zou zich in een kindertuin kunnen wanen.  En natuurlijk moet den Joe ook zijn 'bijdrage' leveren met wat irrelevant op de man te komen spelen.   

@ jvdp

Ik weet niet of het voor u NOG nodig zou zijn, maar ik wil er op wijzen dat (A) de absurde ongenuanceerde stelling van HB hierboven (over "theocratie" en "de Republikeinen"), onmiddelijk gevolgd door (B) de infantiele irrelevanties van op-de-manspelers Karl en den Joe, mijn stelling staven omtrent sentimentalisme en de 'softness' van onze contemporele maatschappij.   Het wordt hoog tijd dat er terug wat volwassenen gekweekt zouden worden in ons onderwijs.  

#109501

jvn1k

 

anonieme Karl is mijn schoonbroer, MH

#109516

OutlawMike

 

Verklaart veel, zo al niet alles.

#109525

Rick

 

Allé, nog een (vermetele) poging om Joe te paaien:

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtAuDCLVlXg

 

Flodder...

#109529

jvn1k

 

ja, en mijn vrouw (dus Karl's zus, eigenlijk zijn halfzus) is eigenlijk Lizzie, in ons' straat beter gekend als Lizetje. nu vallen de frangen hee, Mike!

Rick had tegelijk ook beter de video getoond van zijnen trouw:
https://www.youtube.com/watch?...

#109557

OutlawMike

 

Hoe komt het dan dat Lizzie (nog) normaal is? Geloof er geen bal van.

#109601

Johan Vandepopuliere

 

@MH: We beginnen bij 2) en daar tref ik een prachtig staal niet-duaal denken aan, dat mij verheugt. U zult mij niet betrappen op ongenuanceerde oordelen over "de republikeinen". Dat doet dus plezier, een geschakeerde schets lezen van het republikeinse denken in de VS.

1) interesseert mij echter meer. Ik geloof namelijk niet dat de inhoud en de vorm los staan van elkaar. De discussiestijl die men hanteert is zeker zo essentieel als de inhoud van de boodschap. Onlangs nog hekelde ik de vorm van een gastbijdrage, waarop de schrijver reageerde met een sneer dat ik enkel de vorm besprak. Vervolgens maakte ik een analyse van zowel inhoud als vorm, waarbij ik de hechte relatie tussen beide aangaf. Daarop bleef het, zoals altijd wanneer zelfverklaarde inhoudelijken van hun oren maken en het inhoudelijke antwoord krijgen waarop ze claimen te wachten, stil.

Communicatie heeft namelijk altijd een doel en een effect. Dikwijls claimt communicatie een bepaald doel te hebben, terwijl het een ander doel heeft, namelijk het effect. Propaganda is dergelijke misleidende communicatie. Soms beseft de communicator zelf niet dat zijn werkelijke doel niet overeenstemt met het effect. Dat is slechte communicatie. Het is altijd leerzaam om het effect van communicatie te bestuderen, in plaats van zomaar geloof te hechten aan het geclaimde doel.

U pretendeert in uw bijdragen ernstige, inhoudelijke discussies te willen voeren op basis van empirische observaties. Vroeger dacht ik dat u dat niet (altijd) meende en dat u eigenlijk een agitator was, die gewoon een plek zocht om zijn ideeën te spuien, omringd door een kleine schare bewonderaars. Recent ben ik gaan denken dat u dat wel meent, maar dat u in uw irritatie om (vermeende) domheid van anderen, de inhoud niet meer de moeite vindt en daarom die persoon vernedert. Het effect daarvan is echter dat mensen die het niet met u eens zijn, inhoudelijke gesprekken hier dan maar laten voor wat ze zijn, omdat ze niet graag uitgescholden worden. U kan dat softness noemen, maar het is een voorwaar empirische observatie. Wat overblijft is een kleine schare bewonderaars, een nar die dergelijke agitatie wel leuk vindt, en een zeldzaam olifantenvel.

Het gaat me dus niet over de moraliteit van uw communicatie maar wel over de doelmatigheid ervan. Wenst u interessante inhoudelijke debatten, beperk u daar dan toe en laat de kwalificaties van anderen als naïef-linkse idioten of meelijwekkende producten van een dito onderwijs achterwege.

Wat is het doel van bovenstaande communicatie? Een oprechte wens dat dit forum mag baden in inhoudelijke debatten, door een belangrijk deelnemer te wijzen op het effect van zijn bijdragen. Wat is het effect? Dat zullen we zien.

#109642

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

1) Mijn tweede punt in # 109472 was misschien een..."prachtig staal niet-duaal denken", dat natuurlijk uw goedkeuring krijgt, want "duaal denken" is uw ekwivalent van mijn "naief-links onderwijs en media", maar het was zeker geen..."geschakeerde schets van het republikeinse denken in de VS".   Het was gewoon een algemene uiteenzetting die een beetje kontekst schepte om de absurditeit van de stompzinnige 'kreet' van HB (over "theocratie") te helpen bloot leggen.  Ik vind het zeer spijtig dat zoiets zelfs nodig zou zijn vandaag, en ik ben er grotendeels van overtuigd dat HB het nog steeds niet 'snapt'.  Dit laaste schrijft u waarschijnlijk toe aan mijn 'stijl', terwijl ik het toeschrijf aan het hopeloze parroteer-gehalte in het denken en gedrag van HB.   

Een geschakeerde schets van het R(!!)epublikeinse denken in de VS kan men hier wel vinden in velerlei reacties op verschillende onderwerpen of 'discussie-draden', maar die zijn natuurlijk versnipperd.  Om die schets in zijn geheel te kunnen zien of vatten, moet men hier veel lezen en talrijke logische 'verbanden' kunnen maken of leggen.  Zeer algemeen zou ik zeggen dat er substantiele verschillen zijn, tusen grote groepen van 'Republikeinen', op de 'grote' vlakken van (a) economische omvang van overheid en reguleringsdrift, (b) buitenlands beleid en defensie (interventionisme versus isolationisme), en (c) ethische problematieken.   Individuele Republikeinen kunnen sterk verschillen in termen van combinaties/permutaties tussen die grote vlakken, en er zijn zeker nog andere 'kleinere' domeinen van verschillen ook.   Het percentage van echte 'theocratie-aanhangers' (gedefinieerd als 'aanhangers die zouden wensen dat de overheid een specifieke 'religie' zou moeten opleggen) dat schat ik op minder dan 5%.  En dat soort van 'onnozelaars' stemt even gemakkelijk Democraat als Republikein in zowel federale verkiezingen als 'lokale' verkiezingen  (en doorgaans op basis van superficiele indrukken omtrent 'celebriteiten').  

2) Het debat over stijl-inhoud wil ik hier niet opnieuw uitgebreid voeren.  Het heeft niets te maken met het onderwerp en is dus irrelevant en ongepast hier.  Ik kan enkel (voor mezelf) constateren dat u absurdelijk selectief zijt in het empirisch observeren van wie wel en wie niet hier zou geven om "inhoud", en wie wel en wie niet royaal beledigingen uiitdeelt.   Nogmaals, uw bekommernis daaromtrent is een veeg teken van/voor de contemporele cultuur in Belgique, maar u negeert de empirsche staving die ik daarvoor aangehaald hebt. 

Omtrent mijn doelstellingen zit u gedeeltelijk juist en gedeeltelijk verkeerd, maar ik ga daar niet over uitweiden.  Als het "inhoudelijke debatten" zouden zijn die u wenst, dan stel ik voor dat u (A) verder 'inhoud' blijft leveren - dan zullen die debatten ook wel vanzelf blijven komen - en (B) dat u zich geen zorgen zou maken over de "doelmatigheid" van mijn communicatie met extreme (laat ons hopen) gevallen van 'softe' Belgen.           

#109749

HB

 

@Marc H:

Het ergste in heel deze discusse (die er al lang geen meer is want het is nog louter eenrichtingsverkeer) is dat u meent een proces te moeten maken van mij als persoon.

U doet uitspraken over mij waar u helemaal geen recht op heeft (vb. de absurditeit van de stompzinnige 'kreet').

U doet dat door heel hoog van te toren te blazen, door slecht Nederlands te gebruiken (ekwivalent, parroteren, ...) en vooral door op een "übermenschliches" manier uw mening door te drukken met een totaal gebrek aan respect voor de medemens.

Zielig is dat u niet eens beseft dat uw woorden al hun waarde verliezen door de manier waarop u de dingen verwoordt.

Misschien kan u eens het proces van uzelf maken in plaats van over de 'stompzinnigheden' van anderen... Maar ik weet nu al dat u daar niet toe in staat bent.

#109756

luk Vanhauwaert

 

Aan JvdP en HB,

Ik denk dat de lezers hier echt wel in staat zijn om de argumenten en feiten te scheidden van de "coloristiek" in de bijdragen van MH.

Het kan toch niet de bedoeling zijn om  MH, te klonen; met de beminnelijke Jvdp, of met, de op de tenen getrapte HB, of de nonsensspuiende relativist jvn1K. 

En het alsmaar kleingeestig superieur "pikken" op taalfouten en zinsbouw. (een ziekte op allerhande fora) doet mij al helemaal van ergernis de tenen krullen. 

 

#109772

Marc Huybrechts

 

@ Luk Vanhauwaert

Bedankt voor die "coloristiek".  Het getuigt zowel van tolerantie als van nuanceringsvermogen.  En hoofdzakelijk, u maakt een onderscheid tussen (a) "argumenten en feiten" en (b) bijkomstigheden of details.   Laat ons hopen dat HB niet gaat terugkomen met een kreet/klacht over uw spelling van "scheid(D)en".  Maar, het zou nu toch wel moeten geweten zijn dat - vooral op Vlaamse fora - de afwezigheid van enige argumentatie zich dikwijls reveleert in (a) verwijzing naar Hitler (den Adolf) en/of (b) klachten over taalfouten.   Kleine mensen grijpen naar kleine wapens.  

@ HB

Als echte democraat (met kleine d!) en als Amerikaanse Republikein (met grote R) kan ik mijn mening niet "doordrukken".  Ik kan ze enkel verwoorden op dit nog-vrij forum.   Op de meeste Belgische ideologisch-gevangen fora, daarentegen, is dat niet meer mogelijk.  Daar is men enkel geinteresseerd in parrotages van propaganda en in vermeend-"respect" voor de gelijkgezinden.  Voor andersdenkenden, daarentegen, valt er daar van "respect" weinig of niets te vnden.   Uw onnozele kreet, over 'DE Republikeinen zouden een theocratie willen', past volkomen in dat ongenuanceerd plaatje.

Nog twee puntjes:

1) Als u werkelijk zou denken dat woorden hun "waarde" zouden verliezen door "de manier van verwoording", dan komt u nogmaals bevestigen (voor de "beminnelijke jvdp" en voor mezelf) dat u een sentimentalist en een 'softe' Belg zijt, en dat u uw verstandelijke vermogens laat overrompelen door...(aangekweekte) sentimenten.   Jvdp zal dat nu ook wel beseffen, maar of hij het zou kunnen erkennen dat is misschien...een brug te ver.  De naief-linkse orthodoxie in Belgique (die hem zwaar heeft aangetast) heeft zich immers diep ge-engageerd in het "doordrukken" van haar eigen maatschappelijke dogmas via democratie-ondermijnende 'gewone' wetgeving.

2) Alstublieft, herlees even uw tweede oneliner paragraafje in #109749.  U komt daar letterlijk zeggen dat ik geen "recht" zou hebben van uitspraken te doen over een (uw) "stompzinnige kreet" (omtrent Republikeinen en theocratie).   Met andere woorden, u interpreteert een opinie over een stelling van iemand anders als een opinie over die andere persoon zelf.  U mag dat zeker doen (ook al vind ik dat overdreven of excessief).  Maar, wat men niet mag doen (vanuit democratisch standpunt bekeken), dat is van een dergelijke overdreven excessieve interpretatie te misbruiken om ongewenste opinies te criminaliseren.  En dat is nu precies wat men tegenwoordig al geruime tijd doet in 'Europa', zodat men van een ware 21ste eeuwse 'inkwisitie' mag/kan  spreken.

Uw oneliner bevestigt mijn vermoeden dat u volkomen in die inkwisitie-tijdsgeest thuishoort (jvdp ontsnapt daar nog steeds intellectueel aan, maar heeft er toch last mee en vandaar zijn 'vergoelijkend'-epistel over "communicatie"! ),  Het deed mij allemaal onmiddelijk denken aan het Wilders proces in Nederland.    Daar komt de procureur nu recentelijk vertellen dat Wilders toch zou moeten vrijgesproken worden, omdat het niet moslems (i.e. individuele mensen) zouden zijn die hij zou 'beledigd' hebben, maar "de Islam" zelf.  Deze positie suggereert dat de Nederlandse politieke establishment zich vandaag ongemakkelijk voelt, dat men beseft dat men snel en diep aan het wegzakken is in een nieuwe vorm van facisme en 'onvrijheid', maar men kan dat nog niet expliciet zeggen.  Vandaar het vijgenblad van een artificeel onderscheid tussen "moslems" en "de Islam".    

Uw Guardian-parroterende 'kreet' over "DE Republikeinen" bevestigt dat men in Europa vandaag eender wat mag zeggen over, onder meer, Amerikaanse Republikeinen maar niet over "moslems" en andere 'beschermde' geallieerden van 'links'.  U leeft al onder een zekere sharia-code, en het is een code die werd opgelegd niet door moslems, maar door de 'autochtone' naief-linkse orthodoxie.  Man toch, ik wil helemaal geen "proces" maken van u.  Maar kom me niet vragen van uw onnozele ongenuanceerde affirmatie (kreet) onbeantwoord te laten.   Eigenlijk verleen ik u een dienst, door er u op te wijzen dat u wat meer zou moeten nadenken alvorens absurde stellingen te verkondigen.  En als u werkelijk zou kunnen denken dat de helft van de Amerikaanse kiezers "knetttergek" zouden zijn (door voor DE Republikeinen te stemmen), wel....dan is het hoog tijd van uzelf een beetje boven de Arabische of eender wlek 'straat' te kunnen heffen en van onafhankelijk te leren denken.