Europese socialisten zetten Eppink op zwarte lijst

Derk Jan Eppink
Derk Jan Eppink
Derk Jan Eppink, bij de komende Europese verkiezingen eerste opvolger en derde effectief voor Lijst Dedecker, kreeg van de Europese Socialisten (PES) een plaats op hun zwarte lijst van "12 verschrikkelijke kandidaten" [PDF]. De lijst is volgens de PES niet gericht tegen de kandidaten zelf, maar tegen hun opvattingen die "absurd of beledigend" zouden zijn. Als reden voor de opname van Eppink in de lijst, geeft de PES volgend citaat weer, zonder bronvermelding maar afkomstig uit het boek "Avonturen van een Nederbelg":
"Want kijkend vanuit Vlaanderen heb ik de indruk dat het leven van een Nederlandse blanke, heteroseksuele man, in het bezit van een goede baan en een blinkende auto, niet meevalt. Hij mag belasting betalen en moet voor de rest zijn mond houden. Hij krijgt de schuld van raciale en seksuele discriminatie, hij verdient 'asociaal' veel en vervuilt met zijn auto het milieu. Hij heeft 'brute pech', want hij behoort tot geen enkele minderheidsgroep. Binnenkort zal hij ook moeten boeten voor de slavernij."
Is deze passage nu werkelijk zo "verschrikkelijk"? Ze legt mijns inziens terecht de vinger op de doorgeschoten herverdeling, de georganiseerde ontmoediging van het autogebruik, de demotiverende belastingtarieven, het intellectuele klimaat dat zich focust op armoedebestrijding in plaats van op economische groei, en de nadruk op de alomtegenwoordige en allesoverheersende 'discriminatie'.

Monica Macovei
Monica Macovei
Maar laten we even nagaan hoe deze lijst tot stand gekomen is. Een intrigerende naam op de lijst is Monica Macovei, voormalig minister van justitie in Roemenië. Correspondent en columnist Charlemagne van het Britse weekblad The Economist schrijft dat "Macovei zowat de enige reden is waarom Roemenië erin slaagde om in 2007 lid te worden van de EU". EU-diplomaten noemen haar een heroïsche figuur, aldus Charlemagne. In haar strijd tegen de corruptie in haar land voerde ze wetgeving in die belangenvermenging tussen politieke en zakelijke belangen strafbaar maakte. Ze maakte transparante openbare aanbestedingen verplicht voor grote openbare werken. En zo iemand wordt door de Europese socialisten op een zwarte lijst gezet?

Aan haar partij-affiliatie zal het niet liggen, want haar Democratische Liberale Partij maakt deel uit van de Europese Volkspartij waar o.a. ook de CD&V deel van uitmaakt. Wel is er in Roemenië een jarenlange vete aan de gang tussen de socialistische premier Popescu-Tariceanu en de partij van president Basescu, waartoe ook Macovei behoort. Volgens de PES staat Macovei op de verschrikkelijke lijst omdat ze "bijeenkomsten in het buitenland gebruikt om kritiek te leveren op haar eigen land, en om haar politieke tegenstanders als corrupt te bestempelen". "Mevrouw Macovei verklaarde onlangs zelfs dat Roemenië niet langer EU-subsidies zou mogen krijgen, hetgeen duidelijk tegen de belangen van haar land is". Hieruit blijkt dat de zwarte PES-lijst door de nationale socialistische partijen werd samengesteld, vanuit partijpolitieke overwegingen die met nationale, en niet met Europese politiek te maken hebben.

Een plaats op die zwarte lijst van de socialisten, dat mag Eppink wat mij betreft als een eretitel beschouwen.

Uitgeverij Pelckmans was zo vriendelijk mij een recensie-exemplaar van Eppinks nieuwste boek te sturen: "De eurorealisten komen! - Blauwdruk voor een werkend Europa". Dit dunne boekje van 64 pagina's leest vlot, maar is minder boeiend dan Eppinks vorige werken als "Avonturen van een Nederbelg", "Anatomie van Paarse Illusies" of "Europese Mandarijnen". Eppink is als auteur op zijn best als hij over zijn persoonlijke belevenissen schrijft. Als hij zijn visie geeft over abstracte concepten als de Europese eenmaking, wordt zijn stijl wat wolliger. De boeiendste passages in dit boekje gaan dan ook over zijn belevenissen in de eurocratie, zoals een ontmoeting met Guy Verhofstadt:
In het voorjaar van 2001 bezocht ik met mijn toenmalige baas EU-commissaris Frits Bolkestein de Belgische premier Guy Verhofstadt in de Wetstraat 16. Het was de eerste keer dat ik daar was. Het ging over het Belgische EU-voorzitterschap. Verhofstadt zat op de praatstoel naast zijn bureau en legde breed gesticulerend uit hoe hij via een Verklaring van Laken en een conventie met diverse schijven naar de Europese grondwet wilde koersen. Bolkestein, een tegenstander van Europees federalisme, keek hem aan met ongeloof. Ik dacht: 'Oh mijn God, nu krijgen we een Europees Burgermanifest'. Na de 'modelstaat België' kregen we de 'model Europese Unie'. Het Eurovoluntarisme was aan de macht.

Bijzonder interessant in dit boekje is Eppinks visie op het verband tussen innovatie en immigratie, een standpunt waar ik mij volledig kan achter scharen:
Aan het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal moet men een vijfde vrijheid toevoegen: de vrijheid van kennis. Om de concurrentie met landen als de VS, India en China aan te kunnen moet de EU de aanwezige kennis in Europa beter benutten. Studenten moeten meer mogelijkheden krijgen in het buitenland te studeren en toptalent uit het buitenland moet actief worden aangetrokken. Er is momenteel te weinig ruimte voor kwaliteitsimmigratie wat bedreigend is voor de toekomst van de Vlaamse economie. Innovatie en technologische vernieuwing is niet mogelijk zonder mensen die dit proces een impuls kunnen geven. Wij moeten daarvoor open staan, in het belang van onze eigen toekomst. Vrijwel alle innovatie en technologische vernieuwing komt uit de VS, van computertechnologie tot medische ingrepen. Amerika staat open voor mensen die vernieuwing gestalte kunnen geven, waar zij ook vandaan komen. Wij moeten kwaliteitsimmigratie verwelkomen want als wij dat niet doen wordt Vlaanderen een bejaardentehuis zonder financiering.

En daarmee zijn we terug bij het onderwerp waarmee we dit artikel begonnen: de socialisten. In België zijn het de socialisten geweest die het recht op vrije vestiging binnen de EU hebben tegengehouden voor burgers uit de nieuwe lidstaten zoals Polen. In strijd met de geest van de EU-verdragen, werd onder druk van de socialisten dit recht op vrije vestiging jarenlang beperkt tot zogenaamde "knelpuntberoepen". Tegelijk zijn de Belgische socialistische partijen voorstander van een algemeen pardon voor illegalen. De visie van de Belgische socialisten op immigratie: ja aan de immigratie van kansarme asielzoekers en de regularisatie van illegalen, neen aan de import van productieve vaklui en kenniswerkers.

Reacties

#82158

BC

 

Bij de stemtest van De Standaard was stelling 29: "Polen en Roemenen moeten het recht krijgen om in vlaanderen te komen werken."

Enkel de socialisten en Vlaams Belang gaan niet akkoord met de stelling. Toen ik de stemtest destijds invulde kon ik al wel vermoeden wat het standpunt van de socialisten zou zijn, en vroeg ik me af wat ze zouden gekozen hebben als de stelling was geweest: "Moslims moeten het recht krijgen om in vlaanderen te komen werken."

#82159

joe

 

"the life of a white heterosexual dutchman"... my god. jaja, het zijn vooral degenen die zoiets uitkramen die stiekem aan andermans fluit lurken. die derk-jan (ik noem hem ook graag drek-jan), ik mag hem ook niet. de verperoonlijking van die zoeterige vieze hollandse mayonaise die ze in Holland ook al lang niet meer lusten. echt een kind dat je graag met het badwater weggooit.

#82162

Michel Vuijlsteke

 

Ik moet de man ook niet, hij heeft zo'n betweterig vingertje-in-de-lucht airtje.

Daar geheel naast: dat het Vlaams Blok tegen vrij verkeer van personen in de Europese Unie is, dat had ik kunnen vermoeden. Maar geen idee waar de sp.a het vandaan halen.

#82164

boskabout

 

"Vrijwel alle innovatie en technologische vernieuwing komt uit de VS, van computertechnologie tot medische ingrepen."

Misschien moeten we wat opener staan voor de vernieuwing die hier bij ons bedacht wordt? IMEC (spin-off van de K.U. Leuven) onderzoekt & ontwikkelt nu de electronica die pas over 15 jaar mainstream zal zijn. IPCOS (ook een spin-off van de K.U. Leuven) optimaliseert op basis van systeemmodellering overal ter wereld chemische (en andere) plantages (raffinaderijen) en boorplatformen. Af en toe komt er in de krant ook iets van een nieuwe medische techniek die de KUL of de RUG of de VUB bedacht hebben.

Dit geheel terzijde. :-)

#82165

oxbow

 

@Michel Vuijlsteke:
Het VB is voor een beperking van het vrije verkeer van personen van de nieuwe EU-lidstaten.
Wat maak jij daar van: het VB is tegen het vrije verkeer van personen in de EU.

#82167

LVB

 

@boskabout: Akkoord met jouw opmerking, maar als je het kwantitatief bekijkt, dan zijn de innovaties uit de VS toch talrijker en is hun impact globaal genomen veel groter dan die uit Europa. Ons vastklampen aan de succesjes van eigen bodem kan ons een vals gevoel van zelfvoldaanheid geven, de nood aan actie minimaliseren en tot complacency leiden.

Amerikaanse onderzoekslaboratoria en IT-bedrijven drijven op buitenlands talent, van vooral Aziatische maar ook Europese oorsprong. En wij zouden denken dat wij het hier louter met eigen talent en eigen werkkrachten zullen klaarspelen?

Laat mij ook nog opmerken dat zelfs de Amerikaanse immigratiepolitiek nog niet vrij genoeg is, zoals Bill Gates opmerkte in een hoorzitting: http://lvb.net/item/4321

#82168

joe

 

luc: kan ik enkel maar beamen. in al de bedrijven in de u.s. waar ik een voet binnenzetten was de meerderheid op de "floor" aziatisch. niet slimmer of dommer dan hun average u.s. collega's, maar even average als de amerikanen zelf: gedwee bevelen opvolgen, hokjesdenken, 9-to-5, eindeloze tijd doorbrengen aan de koffiemachine, en vooral veel meetings houden met nietszeggend blablabla maar om te tonen dat ze er zijn. echte gemiddelde kantooramerikanen, quoi.

#82169

New Statesman

 

@MV

'Ik moet de man ook niet, hij heeft zo'n betweterig vingertje-in-de-lucht airtje.'

Ik verslikte me even in m'n drankje toen ik zag van wie die opmerking kwam...

#82170

joe

 

en is alles nu ok met je drankje?

#82174

BC

 

@ MV: "Dat het Vlaams Blok tegen vrij verkeer van personen in de Europese Unie is, dat had ik kunnen vermoeden. Maar geen idee waar de sp.a het vandaan halen."

De argumentering bij vraag 29 van de stemtest:

VB: "Vlaanderen moet in eerste instantie investeren in het reorganiseren van de eigen arbeidsmarkt via herscholing en het (re)activeren van de bestaande werklozen onder wie een - reeds - aanzienlijk deel migranten, teneinde de toekomst veilig te stellen."

SP.a: "Vandaag zijn al tienduizenden inwoners uit de nieuwe lidstaten wettelijk aan de slag in ons land. Maar we kunnen onze grenzen enkel volledig openstellen, als alle voorwaarden vervuld zijn. Sociale dumping is niet aanvaardbaar."

#82175

Herteleer

 

Hoe ze een twijfelende mens over de streep kunnen trekken... DJ Epp: je bent er geen hgol mee, maar mijn stem krijg je. Redenen: LDD minst ver van mijn opvattingen. Geviseerd door partijen met dégoutante ideeën.

#82180

OutlawMike

 

Eppink is okee maar ik vind het spijtig dat hij bij LDD is terechtgekomen. Maar alla, ik zie ook wel in dat hij zich moeilijk als VB'er kon profileren.

Eigenlijk is het wel een bloedstollende gedachte dat je je als zogezegd vrije high profile burger in de EU niet kan outen als VB'er.

Wat de socialisten betreft. Is het mogelijk dat wij binnen een paar jaar reeds zover kunnen zijn dat wij kunnen declareren dat wij hen niet langer als partners in het democratisch proces kunnen zien maar als vijanden? Per slot van rekening hebben zij van hun kant tegenover ons, echte rechtsen, reeds jaren alle democratische pretenties laten vallen. Bovendien wordt het hoe langer hoe duidelijker dat zij, bewust of onbewust, op verpaupering van de EU aansturen, dat zij aan de kant van islamonazi's staan, en dat zij de belangen van de autochtone bevolking zonder meer schaden.

#82185

Neverbeendead Religion

 

Op het vlak van innovatie zal het eindstation in zekere zin wel teleportatie zijn. Mensen en producten instantly van de éné naar eender welke andere plaats op de planeet. Dat heeft een grote impact op de maatschappij en de politiek.
De kok zal bv. een nieuw bereid gerecht eerst scannen waarna die digitale informatie via het internet tot bij de magnetron ( het is eigenlijk een replicator ) van elke woning geraakt zodat de gebruiker enkel dezelfde hoeveelheid gewicht van eender welke stof nodig heeft om die instantly te herconfigureren naar de maaltijd die exact hetzelfde is tot op het subatomaire niveau en dezelfde temperatuur heeft als tijdens het scannen. En michel vandenbosch was tevreden alsook alle mensen die de koks en hun -mijn beroepstijd is gelijk aan uw hobbytijd is gelijk aan onze huiselijke bourgondische intellectuele levensstijl- mentaliteit iets te overdreven vonden.
Ook op het medische vlak revolutionair met teleportatie van gescande slechte cellen en de vervangingen met goede gescande cellen.
Het onderzoek zit zogezegd in de kinderschoenen want it’s always too transparent when scientists use words like ’superposition’ and peculiar.
http://www.eurekalert.org/p...
Dan legt men de focus nog volledig op de robots en dat maakt alles compleet.

Het ontbreken van de klassenverschillen over de hele planeet in de hoogtechnologische toekomst als leerzame indicator voor alle klassen over de hele planeet van het heden stemt overeen met het ontbrekende verstand in het heden om de link te leggen en niet enkel op het platteland maar ook in alle steden.
Van een filosoof uit de oudheid, iets voor de kwissers.

#82191

EricJans

 

De Europese Secialisten heten de 'PES'.
Stel je voor dat Steve Stevaer(t) zoiets uitspreekt: stem op 'de PES'!

#82193

joe

 

Mike: zou Eppink net als JMDD anti-zionist, pro-palestijn zijn denk je?

#82198

johan vandepopuliere

 

Ik ben een blanke hetero met een goede baan en een blinkende auto en geen enkele van die eigenschappen maakt mij het leven moeilijk. Ik zou ze geen van allen willen inwisselen voor hun tegengestelde om tot een minderheidsgroep te kunnen behoren en aldus te genieten van welke positieve discriminatie ook.

De uitspraak van Eppink is dus absurd en eigenlijk ook wel stuitend. Ik voel mij niet schuldig voor elk van die eigenschappen maar ik voel ook allerminst de neiging om op te komen voor mijn rechten, wij arme uitgespuwde blanke hetero's met blinkende auto's in dit van zelfhaat vervulde Vlaanderen.

Mààr, om hem daarom nu op een zwarte lijst te zetten. Een gele lijst met paarse stippen, misschien.

#82199

A.Rouet

 

Eppink ververste luiers in New-York, waar zijn vrouw een goede baan had/heeft, toen hij die tekst schreef en moest rondkomen van een paar columns ( Roularta en godbetert P- of Che magazine). JMDD heeft wel meer dergelijke losers (althans volgens hún normen) opgevist.
Having said that, mij toch een raadsel waarom luc nalaat uit die lijst Nick Griffin te duiden om zo de stelling kracht bij te zetten dat Eppink op deze zwarte lijst niet thuishoort. Neen PES, dàn zijn er anderen.

#82203

Cogito

 

Voor Europa heeft Eppink mijn stem alvast, ook wel bij gebrek aan een Belgische Libertas-lijst (Vincent De Roeck).
Voor het Vlaams parlement weet ik het nog niet helemaal zeker.

Dus op de LDD lijst voor Europa kleur ik JM's bolleke en Eppink's bolleke, plus het Eppinkbolleke bij de opvolgers.

#82204

Cogito

 

82168 van Joe vind ik (het kantoorleven) zo mooi getypeerd dat ik het een complimentje waard vind. Wat baal ik toch van die werkelijkheid.

#82206

johan vandepopuliere

 

Akkoord met het knap getypeerde kantoorleven. Ik denk niet dat het typisch Amerikaans is, maar wel typisch voor grote bedrijven. In dat verband beveel ik het essay aan van Paul Graham: http://www.paulgraham.com/b...

Wat ik wel typisch vind aan Amerikanen is:
- "not invented here" (geen uitleg nodig, denk ik)
- poeslief informatie vragen, geweldig dankbaar zijn als ze ze krijgen, maar bij wedervraag plots incommunicado worden
- enorm gedreven door hiërarchie (je krijgt de informatie instant als de gemeenschappelijke baas eens in cc: staat en hij de zaak genegen is)
- job protection (een van de sterke redenen voor 2); de nobele kunst van het zichzelf overbodig maken is niet aan de Amerikaan besteed
- om positief te blijven: erg kudos-gericht en ze ook kwistig uitdelend. Het is altijd fantastisch wat je doet (wij zijn daar soms te bescheiden en relativerend in, en geven elkaar te weinig complimentjes)

Veralgemening, uiteraard.

#82208

Willy

 

Ik ben een Eppink-fan maar zijn aanwezigheid als Hollander op Belgische lijst vind ik storend. Vermits men hier toch met belgische identiteitskaarten leurt is zijn actie wel te begrijpen (de wachtlijst aan de Guantanamo-uitgang wordt alsmaar groter), maar zijn er dan geen vlamingen op de LDD-lijst die minstens even goed zijn ?
Stel u voor dat Margriet H gauw gauw Hollandse wordt en ginder op een kieslijst gaat staan, welke Kees gaat daarop stemmen ?
Zelfs boer Koekoek was een rasechte Hollander, geef mij maar rasechte Vlamingen. Met echtheidscertificaat indien nodig.
Beschouw dit aub niet als racisme, maar als een cordon rond Hollanders die ons de les willen spellen.

#82215

dendof

 

@JVDP "Ik zou ze geen van allen willen inwisselen voor hun tegengestelde"

Is dat ook geen vorm van racisme, dat jij geen neger? Hmm?

#82216

A.Rouet

 

Nu ook al een cordon rond wie men een 'fan' noemt? De tijd dat in de vijver van het Belang het succes van LDD werd toegejuicht ( 'Open-VLD halveren, zal JMDD doen', zo heette het ) is voorgoed voorbij.

#82217

joe

 

johan vdp, Cogito: neen niet echt typisch amerikaans. het is mijn dagelijks schouwtoneel hier in B. de kunst is, als je er niet mee wil meegaan maar toch in het bedrijf wil werken, om toch dagelijks één efforke te doen om 5 minuten mee te gaan lullen aan de koffiemachine (zonder dat ze veel van jou te weten komen natuurlijk), af en toe naar de kinderfoto's gaan kijken van een peter-principle-madam waaraan je "rapporteert", en je collega's en oversten zeer discreet op hun verantwoordelijkheden wijzen als jouw deliverables en reputatie in gevaar dreigen te komen. het leven van een externe werkkracht is elke dag een examen in diplomatie.
luc, sorry voor de off-topic, maar van a kwam b.

#82218

joe

 

ook typisch usa:
- je cubicle versieren als een srilankaanse bus
- een archipelago van departementjes waar hetzelfde werk gedaan wordt zonder dat ze het van elkaar weten (zie ook "job protection" van johan vdp)
- (vooral in de south) ze verwachten dat je tot een "church" behoort, en dan nog eentje volgens je stand.
- ze hebben een corporate song die klinkt zoals alle andere(want gemaakt door hetzelfde "gespecialiseerd bedrijf") en die moet je meezingen op management trainingen e.d. sommigen krijgen dan tranen in hun ogen.
- die kudo's, dat is te gek voor woorden. sommigen zijn gespecialiseerd in het verzamelen ervan en ze behangen er hun cubicle mee. een echte uitzonderlijk goede prestatie wordt vaak over het hoofd gezien maar voor iets lulligs krijg je dan een kudo. want lullige prestaties zijn gemakkelijker om te evalueren natuurlijk. ik heb een paar keer zo'n lullige kudo geweigerd. dan moet je hun reactie zien, priceless!
- een enorme xenofoble. een jaar of zo na september-11 zei iemand op de afdeling dat er de volgende dag een sollicitant ging komen die mohammed heet. de volgende dag waren er velen off-sick.

#82225

johan vandepopuliere

 

dendof:

De voornaamste reden dat ik blij ben dat ik blank ben, is dat ik blij ben geboren te zijn en te leven in West-Europa en het scheelt een pak rare blikken en vooroordelen als blanke. Ik heb ook een niet nader genoemd aantal cm reden niet zo blij te zijn dat ik blank ben.

De voornaamste reden dat ik liever man ben dan vrouw, is dat ik 's nachts op mijn gemak kan rondlopen in de straten van Gent en voorheen ook in grootsteden ter wereld. Wat ongewenste intimiteit betreft heb ik liever het risico ze te begaan dan de zekerheid ze te ondergaan.

Uw toegenegen racistische seksist

PS: Ik bén ook racist en seksist. Ik geloof in een probabilistische predestinatie op basis van ras en geslacht, ook wel genetica genoemd. Maar ik ben tegen discriminatie.

#82226

johan vandepopuliere

 

joe:

Een tijd geleden introduceerden ze hier een Kudo-valve. Mijn collega en ik hebben elkaar dan ook meteen kudo's gegeven om het in kennis stellen, respectievelijk testen van de Kudo-valve. Typisch Belgisch? Of toch maar Vlaams?

#82227

Cogito

 

@OM: het besef daagt bij rechts dat links vervolgbaar aan het worden is.

Tot spijt en nijd van A.Woert (hà ik verzin soms opzettelijk geneuzel rondom dit "character" om mijn leuk gevonden nieuwste anagrampje te kunnen typen) ben ik niet de enige die fantaseert over tribunalen. 't Is misschien aanstekelijk.

mij nog gauw effe amuseren:
A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert A.Woert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert AwoertAwoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert Awoert

Ahhhh!!!

#82228

Michel Vuijlsteke

 

"een kudo", dat bestaat niet. :)

't is altijd "kudos".

#82230

joe

 

allez michel, dat is mijn favoriete radiostation in anchorage alaska.

#82239

Publius

 

"Dear Reader Who would you include ?"
(op het einde van die lijst...)

Suggesties ?

Door een socialist uitgescholden worden is meestal een teken van gezond verstand. Linkie winkies denken dogmatisch vanuit hun ideologie;; als een bende lemmings hollen ze achter hun profiterende (Den Baard) en soms holle (Steve Wonderboy) boedbeelden aan. Eigen denken kan enkel binnen de partijlijnen: de tolerantie die enkel zichzelf tolereert.

De meelopende pers is voor de Linkse Kerk wat de preekstoel was ten tijde van het juk van het RK instituut. Deze morgen heeft Genez haar oproep mogen doen naar haar kiezers tijdens net VRT nieuws.... opdoeken die staatszender die op onze kosten linkse propaganda verkoopt.

#82240

A.Rouet

 

'Eigen denken'

Jargon van het huis van vertrouwen en uit de mond van een aanhanger van een partij waar de afgelopen 30 jaar VIER (my kingdom voor een vijfde naam) mensen ALLE beslissingen hebben genomen.

#82241

Leo Norekens

 

@A.Rouet: "Nu ook al een cordon rond wie men een 'fan' noemt?"
Bedoel je Willy? (op wiens fiche dus staat dat hij VB-er is, begrijp ik dat goed?) Of is Eppink een Willy-fan?

#82242

Leo Norekens

 

@Johan vdp: i.v.m. dat niet nader genoemd aantal cm: daar stond een jaar geleden eens een artikeltje over in Eos. Het klopt niet, zo blijkt. Ernstig wetenschappelijk onderzoek.

#82249

A.Rouet

 

@Leo
Eén weekje buitenland en ik schrijf al slecht Nederlands. Of lees ik te veel verkiezingsdrukwerkpamfletten-Vlaams van een bepaalde partij?
Tuurlijk stemt Willy Vlaams Belang, is het niet Willy?

#82253

NR

 

Goh, de argumentatie van Cogito in #82227 is toch wel ongelooflijk sterk.... Quod non

#82267

Bart De Meulenaer

 

Het idee alleen al dat ze een zwarte lijst opstellen van verschrikkelijke kandidaten. Zou de waalse ps dan ook op die lijst staan? Omdat Reynders ze infréquentable genoemd heeft, wat ik voor het gemak vertaal als 'verschrikkelijke kandidaten'. Of zou Reynders zélf op die lijst komen omdat hij er niet in slaagt een deftig fiscaal beleid te voeren? Of omdàt hij de ps verwijt infréquentable te zijn?
Ik denk dat ik alleen ga stemmen op mensen uit die zwarte lijst. Omdat ik de rooie lijst nog afstotelijker vindt.

#82290

joe

 

NR: hij had net een nieuwe duracel suppositoir ingestopt

#82291

Cogito

 

Dat was geen argumentatie, maar amusement, NR.

#82292

joe

 

doe maar voort Cogito, en vergeet vooral niet ons te laten meegenieten van je amusement.

#82293

Cogito

 

Joe 's coprofetish weer onmiskenbaar: zelfs zijn haarkleur is kakajoe.

#82298

kwinten

 

OPROEP STEM BLANCO OF ONGELDIG:

Motivatie:

Opmerking ter inleiding:
het is uiteraard niet zo dat als bv. 10% blanco stemt, dat 10% van de zetels onbemand blijft, in die zin levert uw stem inderdaad niet zoveel op, want de pak blanco en ongeldige stemmen wordt gewoon niet meegeteld bij de zetelverdeling en sowieso worden alle te begeven zetels ingevuld.

Er zijn veel goede redenen om blanco of ongeldig te stemmen, ik ga deze hier niet allemaal opsommen. Maar de voornaamste is volgens mij de volgende: als je het huidige partijpolitieke systeem niet langer wenst te steunen, stem dan blanco, als je stemt hou je het sowieso in stand, ook als je voor een zgn. anti-establishment partij stemt want het verleden heeft reeds meermaals aangetoond dat als dergelijke partijen aan de macht komen ze in hetzelfde bedje ziek zijn als de klasssieke partijen qua corruptie en zelfbediening.
Het is ook niet zo dat zogezegd "linkse" dan wel "rechtse" partijen meer of minder corrupt zouden zijn. Waar leugen, competitie, hebzucht, machtswellust en egoïsme heerst, is er een voedingsbodem voor corruptie en bedrog. Dit is dus een algemeen maatschappelijk fenomeen, die zich ook weerspiegelt in de politiek, te meer het partijpolitieke systeem leugen, competitie en machtswellust in de hand werkt.
Het grootste probleem voor het establishment is NIET dat mensen Vlaams Belang of Lijst Dedecker stemmen, die partijen hebben net een functie binnen het systeem. Mochten veel mensen blanco of ongeldig stemmen, zou dat voor hen een veel groter probleem geven qua legitimiteit. Het is dan ook geen toeval dat de EU er via allerhande middelen (spotjes, stemtest, ...) alles aan doet om mensen te doen stemmen.
Denk NIET: als ik blanco stem geef ik mijn stem weg. Als je het kiesstelsel wat nader zou bestuderen, en zicht hebben op de besluitvorming in België (ik verwijs hiervoor bv. graag naar "de mythe van de parlementaire democratie van professor W. Dewachter die jaren onderzoek gedaan heeft hiernaar) , dan zou je beseffen dat uw stem sowieso zeer weinig impact heeft, dat is net een wezenlijk kenmerk van de particratie waarin we leven. JE KAN DE PARTICRATIE DUS NIET AFSCHAFFEN DOOR HAAR VERDER TE STEUNEN!!!

Weet ook dat, zoals hier eerder vermeld:
*de partijen betaald worden per stem die ze krijgen
*dat de traditionele partijen het in feite over de hoofdlijnen eens zijn (de zgn. elitaire consensus) , en vooral in aanloop naar de verkiezingen het toneel van het georganiseerde meningsverschil opvoeren en zo zichzelf en elkaar in stand houden
*dat de niet-traditionele partijen geen oplossing bieden, want ofwel zijn ze te klein om te wegen ofwel worden ze net als de traditonele partijen als ze groter worden, ofwel worden ze doodgeknuffeld door de grotere partij als ze op termijn een potentieel van goede maar systeembedreigende ideeën in zich dragen (bv. Vivant - Open VLD)
*dat dus de enige manier om DEMOCRATIE EN EEN NIEUWE POLITIEKE CULTUUR tot stand te brengen, erin bestaat blanco of ongeldig te stemmen

#82325

joe

 

hèb jij nog haar, cogito?

#82333

Cogito

 

Een volle ongeschonden bos, donkerblond en aan de randen grijzend Joe. Ongekleurd.

Tja, mss was ik te rap met die haarkleur. Heb jíj nog haar Joe?

#82339

A.Rouet

 

hèb jij haar nog, cogito?

#82347

Cogito

 

Je gaat hopeloos offtopic Joe.

#82377

Lizzie

 

@Cogito

Nu je Joe (en iedereen dus) onrechtstreeks tot de on-topic orde roept, kan ik terug tot een sprongetje in het rood-zwart item wagen. :-)
Eigenlijk is dat citaat van DJE een kernachtige samenvatting van de (voor autochtone) vervelende en zelfs irriterende maatschappelijke fenomenen die het gevolg zijn van het linkse poco-beleid. Of beter gezegd, van hun poco-obsessie. Tenminste voor wie er al mee geconfroneertd werd. Dus (nog) niet voor mensen zoals o.a. JVDP, die nog in een beschermd reservaat leven.

Elk deeltje (van het citaat) trapt eigenlijk op een zere linkse teen, waarvan Luc toch heel duidelijk – zelfs via links – kon aantonen hoe de vork aan de steel zit. Veel telelectuur, maar echt de moeite.

Het is dan niet verwonderlijk dat de socialisten, iedereen die hun tenen nog roder maakt dan ze al waren, op een pikzwarte lijst willen zetten. Zoals ze dat regelmatig doen met iedereen die hun ideologie een haarbreed in de weg gaat staan... En dan verschieten ze nog altijd dat sommige zondagen ook die "heel donkere kleur" krijgen.

Aangezien ik in de reacties hierboven niet nog (dan Luc al had geschreven) veel wijzer werd over het item (wat eerder uitzonderlijk is, maar dat komt volgens mij wegens het leuk awoert-spelletje van Cogito), ging ik zelf maar eens wat verder op zoek.

HLN zegt bijvoorbeeld over LDD en Eppink: “De Europese kandidaten van Lijst Dedecker noemen zich graag eurorealisten. Derk Jan Eppink, het Europese boegbeeld van Lijst Dedecker, vindt dat Europa foute prioriteiten heeft gesteld.”
http://www.hln.be/hln/nl/38...

Eppink zegt naar mijn mening wel heel zinnige dingen over de EU. Hij verwijst ook in zijn intervieuw naar de toespraak op 19 februari 2009 voor het Europese Parlement van Vaclav Claus, president van Tsjechië. Die heeft het over de basis van onze democratie, waarin hij vooral de vrijheid van meningsuiting essentiëel vindt. En dat klinkt als muziek in de oren van wie dezelfde mening deelt. Dus ook in de mijne.
https://www.youtube.com/watc...

Waarom er dan een aantal MEP’s, waaronder Ivo Belet (CD&V), tijdens dit indrukwekkend betoog voor meer democratie en free speech, de zaal verlaten, is mij volstrekt een raadsel. Hebben die dan allemaal zo’n lange tenen, dat ze geen greintje zelfkritiek of zelfreflexie meer kunnen verdragen?

Monica Macovei verdient hier zeker ook extra aandacht, zoals in de posting van Luc al meer dan duidelijk blijkt. Zij moet wel een uiterst moedige vrouw zijn om het aangedurfd te hebben van, als minister van justitie van Roemenie (toch het meest corrupte land van de EU), wetten te maken die de corruptie sterk aan banden kon leggen . Dank zij Macovei kon Romenië dus ook een lid worden van de EU.

Maar “Roemenië was nog maar nauwelijks toegetreden tot de EU toen Macovei door het parlement werd bedankt voor haar bewezen diensten als minister van Justitie. Zegt PvdA-Europarlementariër Jan Marinus Wiersma.”
http://static.rnw.nl/migrat...

Of in de gesproken bijdrage van Monica Macovei:
http://content1a.omroep.nl/...

Het is ook interessant om te weten dat haar (corrupte) tegenstanders er nadien niet alleen in slaagden van haar functie te ontnemen, van deels haar wetten terug ongedaan te maken, van haar vervolgens te bedreigen en vals te beschuldigen maar er ook een poging is geweest om haar te vermoorden.

Zij werd verleden jaar verkozen tot Europese vrouw van het jaar maar door het Pes om op hun zwarte lijst gezet!

Moet ik dan daaruit besluiten dat de PES niet alleen tegen meer democratie en tegen de vrijheid van meningsuiting is maar ook tegen de bestrijding van corruptie?

#82379

joe

 

waarom gaf je die off-topic opmerking aan mij zo laat cogito? of wou je eerst nog wat pochen met je haar?

#82383

A.Rouet

 

@ joe
echt geen idee waarom?

#82391

pepperjack

 

Een meevaller voor Eppink lijkt me.

En een schets dat socialisten aller landen blijkbaar allemaal een gelijkaardige metaalmoeheid kennen.

#82392

Cogito

 

a.woert daalt af tot het gepeupelgeneuzel?

#82393

joe

 

ja, cogito, woensdagnacht om 3:16, als overdag werkende mensen in hun bed liggen, dat was pas highbrow hee....

#82396

Cogito

 

Highbrow of niet, who cares? 't Was plezant.
Ik weet zeker dat er hier met mijn a.woert anagrampje meer gelachen wordt dan jij/jullie leuk vindt/vinden. Is vast de reden van je/jullie ongenoegen errond.

#82401

NR

 

Ja, Cogito, we hebben ons met je anagram reuze geamuseerd..... Quod non opnieuw

#82404

Michel Vuijlsteke

 

En van wat is a.woert dan wel een anagram?

#82410

Kristof Van der Cruysse

 

Vanop de website van de EuroRealisten (http://www.onseuropa.be)

Deze week presenteerde de Socialistische familie (PES) in het Europese Parlement een lijst van de “12 meest verschrikkelijke Euro-kandidaten”.

We berichtten al eerder onze verontwaardiging over de opname in de lijst van Derk Jan Eppink. De criteria voor opname in de lijst zijn alvast zeer verscheiden. Wie hoopt een sappige lijst te vinden van extremisten, criminelen, xenofoben en pedofielen komt bedrogen uit. Slechts Nick Griffin, leider van de Britse National Party , voldoet aan de hooggespannen verwachtingen wegens minimalistische opmerkingen tav de holocaust.

De andere “laureaten” staan er hoofdzakelijk op omdat ze er meningen op na houden die niet stroken met die van de Europese Socialisten. Het zijn gewoonweg conservatieven en liberalen, de natuurlijke politieke tegenstanders dus van de Europese socialisten. Door hen allemaal in één zak te smijten met een uiterst rechtste negationist kan de hele bende gemakshalve versleten worden als “infréquentable”, te mijden. De PES verwoordt het als volgt: “Deze kandidaten zullen geen enkele positieve bijdrage brengen in het Europese Parlement- ofwel omdat ze er niet zullen zijn, niet zullen spreken en àls ze spreken zullen ze er erg absurde en aanstootgevende meningen verspreiden, of een totaal onconstructief standpunt innemen.”.

Uit de redenen voor selectie van de uitverkoren laureaten valt makkelijk af te leiden wat de Socialisten beschouwen als “absurd, aanstootgevend of onconstructief”. En wat blijkt? Er is niet bijster veel voor nodig.

Janos Ader bijvoorbeeld, van het Hongaarse Fidesz (EVP) had het aangedurft een vergelijking te maken tussen socialisten en communisten. PES fulmineert: “dergelijke vergelijking is beledigend, en belachelijk”. Ader onmiddellijk op de Zwarte Lijst.

De Pool Marian Krzaklewski (“vroeger de leider van een rechtse partij”) vliegt op de lijst omdat hij vindt dat “het moeilijker is een halve liter vodka te drinken dan de regering te doen vallen”. Op de lijst ermee! Net buiten de top 10 helaas, maar volgende keer beter Marian!

Eppink (“die opkomt voor het rechtse Lijst Dedecker”) maakt een gekscherende opmerking over de politieke correctheid? Als de weerga op de lijst, en zelfs helemaal in 2de positie, vlak onder de anti-christ Berlusconi! Inderdaad absurd. Dat de socialisten niet uitblinken in een gevoel voor humor was bekend, maar het fenomeen is dus duidelijk Europees geworden.

Minder lachwekkend, maar des te gevaarlijker is het geval van de Slovaak Peter ¦ťastný. Hij had het aangedurfd het EP om meer monitoring op Slovakije te vragen. “Mr ¦ťastný’s initiatief gaf de indruk dat Slovakije geen democratisch bestuur kent en de mensenrechten niet respecteert,” aldus PES. De vraag om bijkomende controle op democratie en mensenrechten is blijkbaar not done inde ogen van de Europese socialisten. 9de plek op de Zwarte Lijst.

De Czech Fajmon had de vermetelheid tegen het EP-klimaatrapport te stemmen, uit vrees voor massaal kobverlies in Europa. Op de Zwarte Lijst!

Maar verreweg het meest onrustwekkende geval is dat van Monica Macovei. (terwijl ik dit schrijf verneem ik dat ook The Economist zich hierover opwindt, en gelukkig maar)

Macovei is niets minder dan een icoon in de bestrijding van de Roemeense corruptie. In een land dat tot op vandaag bekend staat als het meest corrupte in de EU (aldus Transparency International) was zij hét licht in het duisternis. Als minister van Justitie voerde zij –tegen het politieke establishment in- verregaande hervormingen door die Roemenië de EU hielpen binnenkrijgen. Ze richtte haar pijlen op de vestigingen van het oude communistische systeem, ontbond de Geheime Dienst van het ministerie van Justitie, verbeterde de kwetsbare positie van rechters en procureurs en vervolgde corrupte politici van zelfs het allerhoogste niveau. Du jamais vu in de Karpaten. Haar doortastendheid en rechtgeaardheid maakte haar bij de zowat gehele Roemeense politieke klasse even geliefd als knoflook bij Dracula, ook in de eigen rangen. Drie maanden na Roemenië’s toetreding werd ze dan ook buitengezet met het grof huisvuil. Ze had haar nut als etalagepop naar de EU overleefd. Daarna werden veel gemaakte vorderingen rustig teruggeschroeft en zakte het land opnieuw terug in de vertrouwde systeemcorruptie. Het land ging na de EU-toetreding qua corruptie dus àchteruit, in weerwil wat fervente EU-uitbreiders als Verhofstadt ons allen doen geloven. Logisch, want corruptie vraagt nu eenmaal een aggressieve chemotherapie, en geen Euro-peptalk à la Verhofstadt.

Maar Monica Macovei zelf kreeg wel enorme internationale erkenning en werd genomineerd voor de European Campaigner of the Year-Award in 2006. In 2008 kreeg ze zelfs de “Europese Vrouw van het Jaar”-titel. EU-uitbreidingscommissaris Olli Rehn liet optekenen dat door haar inspanningen “voor de eerste maal in de geschiedenis van haar land niemand boven de wet stond”.

En dié Macovei (“Een controversiëel figuur!”) wordt nu door de Europese Socialisten benoemd als “één van de verschrikkelijkste Europese kandidaten” ! En waarom eigenlijk?

De PES is formeel: ze stelt haar land in een slecht daglicht door haar onophoudelijke kritiek. “Recentelijk zei ze zelfs dat Roemenië geen subsidies meer zou mogen ontvangen vanuit EU-fondsen, wat duidelijk ingaat tegen de belangen van het land.”

Dit vraagt om wat uitleg. Het zal wel juist zijn dat Macovei “afbreuk doet aan de nationale reputatie van Roemenië”, maar dat doet ze om ons Europeanen wakker te schudden. Macovei smeekt de Unie om Roemeense elites onder druk te blijven zetten om te hervormen, en hen hiertoe zonodig tijdelijk af te snijden van het subsidie-mana uit Brussel. Want corruptie wordt net gevoed door onduidelijke geldstromen. En dat is noch in het voordeel van de Europese belastingsbetaler, noch van de hervormers in Roemenië. Voor de PES is dergelijk gedrag vloeken in de Kerk. Socialisten aanbidden subsidies, dus wie subsidies poogt af te blokken boekt voor hen een enkeltje naar de hel. Dat de uitgave van de Europese fondsen in Roemenië vanuit de Europese Commissie zélf zwaar onder vuur liggen wordt (wegens wel zéér ondoorzichtig), hoeft u van de Europese socialisten overigens niet te weten. Macovei is een “landverrader” en daarmee basta.

Dit is erg. Heel erg. De PES gaat hier bijzonder zwaar de bocht uit. Wie toch een Zwarte Lijst meent te moeten samenstellen kan maar beter zijn huiswerk maken. En dat heeft de PES hier overduidelijk nagelaten. Het ziet ernaar uit dat elke nationale delegatie van de Europese Socialisten naar eigen believen een “persoonlijke nationale vijand” mocht uitpikken, die door de PES vervolgens in één grote Europese zak werden gestopt omwille van de meest belachelijke argumenten. Om dan samengemixt te worden met ‘the man you love to hate’ Berlusconi en een ranzige Britse BNP’er. Dat verklaart meteen de aanwezigheid op zo’n lijst van overduidelijk fatsoenlijke lui zoals o.m. Macovei en Eppink.

Dergelijke lage praktijken moeten ook de rechtgeaarde socialisten tegen de borst stuiten. Want dit is geen inhoudelijke politiek of een ludieke actie. Dit is het doelbewust beschadigen van politieke tegenstanders via sfeerschepping, verdraaiingen en verdachtmakerij à la McCarthy. What’s next? Gaat de PES een “Committee van On-Europese Activititeiten opstellen” in het EP om mensen weg te zuiveren met “aanstootgevende, onconstructieve of absurde visies”?

Hier werd zwaar geblunderd. Beste PES, dit valt op geen enkele manier goed te praten, laat uw spindoctors dus maar thuis. Enkel welgemeende excuses zijn hier op hun plaats.

Kristof Van der Cruysse, Internationaal Secretaris Lijst Dedecker

http://www.onseuropa.be

#82411

Kristof Van der Cruysse

 

Vanop de website van de EuroRealisten (http://www.onseuropa.be)

Deze week presenteerde de Socialistische familie (PES) in het Europese Parlement een lijst van de “12 meest verschrikkelijke Euro-kandidaten”.

We berichtten al eerder onze verontwaardiging over de opname in de lijst van Derk Jan Eppink. De criteria voor opname in de lijst zijn alvast zeer verscheiden. Wie hoopt een sappige lijst te vinden van extremisten, criminelen, xenofoben en pedofielen komt bedrogen uit. Slechts Nick Griffin, leider van de Britse National Party , voldoet aan de hooggespannen verwachtingen wegens minimalistische opmerkingen tav de holocaust.

De andere “laureaten” staan er hoofdzakelijk op omdat ze er meningen op na houden die niet stroken met die van de Europese Socialisten. Het zijn gewoonweg conservatieven en liberalen, de natuurlijke politieke tegenstanders dus van de Europese socialisten. Door hen allemaal in één zak te smijten met een uiterst rechtste negationist kan de hele bende gemakshalve versleten worden als “infréquentable”, te mijden. De PES verwoordt het als volgt: “Deze kandidaten zullen geen enkele positieve bijdrage brengen in het Europese Parlement- ofwel omdat ze er niet zullen zijn, niet zullen spreken en àls ze spreken zullen ze er erg absurde en aanstootgevende meningen verspreiden, of een totaal onconstructief standpunt innemen.”.

Uit de redenen voor selectie van de uitverkoren laureaten valt makkelijk af te leiden wat de Socialisten beschouwen als “absurd, aanstootgevend of onconstructief”. En wat blijkt? Er is niet bijster veel voor nodig.

Janos Ader bijvoorbeeld, van het Hongaarse Fidesz (EVP) had het aangedurft een vergelijking te maken tussen socialisten en communisten. PES fulmineert: “dergelijke vergelijking is beledigend, en belachelijk”. Ader onmiddellijk op de Zwarte Lijst.

De Pool Marian Krzaklewski (“vroeger de leider van een rechtse partij”) vliegt op de lijst omdat hij vindt dat “het moeilijker is een halve liter vodka te drinken dan de regering te doen vallen”. Op de lijst ermee! Net buiten de top 10 helaas, maar volgende keer beter Marian!

Eppink (“die opkomt voor het rechtse Lijst Dedecker”) maakt een gekscherende opmerking over de politieke correctheid? Als de weerga op de lijst, en zelfs helemaal in 2de positie, vlak onder de anti-christ Berlusconi! Inderdaad absurd. Dat de socialisten niet uitblinken in een gevoel voor humor was bekend, maar het fenomeen is dus duidelijk Europees geworden.

Minder lachwekkend, maar des te gevaarlijker is het geval van de Slovaak Peter ¦ťastný. Hij had het aangedurfd het EP om meer monitoring op Slovakije te vragen. “Mr ¦ťastný’s initiatief gaf de indruk dat Slovakije geen democratisch bestuur kent en de mensenrechten niet respecteert,” aldus PES. De vraag om bijkomende controle op democratie en mensenrechten is blijkbaar not done inde ogen van de Europese socialisten. 9de plek op de Zwarte Lijst.

De Czech Fajmon had de vermetelheid tegen het EP-klimaatrapport te stemmen, uit vrees voor massaal kobverlies in Europa. Op de Zwarte Lijst!

Maar verreweg het meest onrustwekkende geval is dat van Monica Macovei. (terwijl ik dit schrijf verneem ik dat ook The Economist zich hierover opwindt, en gelukkig maar)

Macovei is niets minder dan een icoon in de bestrijding van de Roemeense corruptie. In een land dat tot op vandaag bekend staat als het meest corrupte in de EU (aldus Transparency International) was zij hét licht in het duisternis. Als minister van Justitie voerde zij –tegen het politieke establishment in- verregaande hervormingen door die Roemenië de EU hielpen binnenkrijgen. Ze richtte haar pijlen op de vestigingen van het oude communistische systeem, ontbond de Geheime Dienst van het ministerie van Justitie, verbeterde de kwetsbare positie van rechters en procureurs en vervolgde corrupte politici van zelfs het allerhoogste niveau. Du jamais vu in de Karpaten. Haar doortastendheid en rechtgeaardheid maakte haar bij de zowat gehele Roemeense politieke klasse even geliefd als knoflook bij Dracula, ook in de eigen rangen. Drie maanden na Roemenië’s toetreding werd ze dan ook buitengezet met het grof huisvuil. Ze had haar nut als etalagepop naar de EU overleefd. Daarna werden veel gemaakte vorderingen rustig teruggeschroeft en zakte het land opnieuw terug in de vertrouwde systeemcorruptie. Het land ging na de EU-toetreding qua corruptie dus àchteruit, in weerwil wat fervente EU-uitbreiders als Verhofstadt ons allen doen geloven. Logisch, want corruptie vraagt nu eenmaal een aggressieve chemotherapie, en geen Euro-peptalk à la Verhofstadt.

Maar Monica Macovei zelf kreeg wel enorme internationale erkenning en werd genomineerd voor de European Campaigner of the Year-Award in 2006. In 2008 kreeg ze zelfs de “Europese Vrouw van het Jaar”-titel. EU-uitbreidingscommissaris Olli Rehn liet optekenen dat door haar inspanningen “voor de eerste maal in de geschiedenis van haar land niemand boven de wet stond”.

En dié Macovei (“Een controversiëel figuur!”) wordt nu door de Europese Socialisten benoemd als “één van de verschrikkelijkste Europese kandidaten” ! En waarom eigenlijk?

De PES is formeel: ze stelt haar land in een slecht daglicht door haar onophoudelijke kritiek. “Recentelijk zei ze zelfs dat Roemenië geen subsidies meer zou mogen ontvangen vanuit EU-fondsen, wat duidelijk ingaat tegen de belangen van het land.”

Dit vraagt om wat uitleg. Het zal wel juist zijn dat Macovei “afbreuk doet aan de nationale reputatie van Roemenië”, maar dat doet ze om ons Europeanen wakker te schudden. Macovei smeekt de Unie om Roemeense elites onder druk te blijven zetten om te hervormen, en hen hiertoe zonodig tijdelijk af te snijden van het subsidie-mana uit Brussel. Want corruptie wordt net gevoed door onduidelijke geldstromen. En dat is noch in het voordeel van de Europese belastingsbetaler, noch van de hervormers in Roemenië. Voor de PES is dergelijk gedrag vloeken in de Kerk. Socialisten aanbidden subsidies, dus wie subsidies poogt af te blokken boekt voor hen een enkeltje naar de hel. Dat de uitgave van de Europese fondsen in Roemenië vanuit de Europese Commissie zélf zwaar onder vuur liggen wordt (wegens wel zéér ondoorzichtig), hoeft u van de Europese socialisten overigens niet te weten. Macovei is een “landverrader” en daarmee basta.

Dit is erg. Heel erg. De PES gaat hier bijzonder zwaar de bocht uit. Wie toch een Zwarte Lijst meent te moeten samenstellen kan maar beter zijn huiswerk maken. En dat heeft de PES hier overduidelijk nagelaten. Het ziet ernaar uit dat elke nationale delegatie van de Europese Socialisten naar eigen believen een “persoonlijke nationale vijand” mocht uitpikken, die door de PES vervolgens in één grote Europese zak werden gestopt omwille van de meest belachelijke argumenten. Om dan samengemixt te worden met ‘the man you love to hate’ Berlusconi en een ranzige Britse BNP’er. Dat verklaart meteen de aanwezigheid op zo’n lijst van overduidelijk fatsoenlijke lui zoals o.m. Macovei en Eppink.

Dergelijke lage praktijken moeten ook de rechtgeaarde socialisten tegen de borst stuiten. Want dit is geen inhoudelijke politiek of een ludieke actie. Dit is het doelbewust beschadigen van politieke tegenstanders via sfeerschepping, verdraaiingen en verdachtmakerij à la McCarthy. What’s next? Gaat de PES een “Committee van On-Europese Activititeiten opstellen” in het EP om mensen weg te zuiveren met “aanstootgevende, onconstructieve of absurde visies”?

Hier werd zwaar geblunderd. Beste PES, dit valt op geen enkele manier goed te praten, laat uw spindoctors dus maar thuis. Enkel welgemeende excuses zijn hier op hun plaats.

Kristof Van der Cruysse, Internationaal Secretaris Lijst Dedecker

http://www.onseuropa.be

#82441

joe

 

Cogito, doe eens een "amusante" "anagram" voor mij! (Gnoe?)

#82463

Cogito

 

Leuk, dat onverdeeld linkse ongenoegen.

#82552

A.Rouet

 

@ Kristof Van der Cruysse
Van welke Europese fractie zal Eppink na zondag deel uitmaken? Die van zijn vroegere maatje Bolkestein of die van de PVV? Verdient volgens jou naast Griffin ook Wilders een plaatsje op bovenstaande lijst?

#82554

dendof

 

@Kristof Van der Cruysse

Makker, mag ik U vriendelijk verzoeken om slechts één enkele lege regel tussen uw paragrafen te gebruiken?

#82557

Cogito

 

@Joe: let op, hier komt-ie: Oej!

#82558

Cogito

 

Ik noteer hier de zoveelste als "subtiele" AAH bedoelde interventie bij a.woert.

#82574

JanC

 

Komaan

"Want kijkend vanuit Vlaanderen heb ik de indruk dat het leven van een Nederlandse blanke, heteroseksuele man, in het bezit van een goede baan en een blinkende auto, niet meevalt."

'nuff said

#82577

Cogito

 

Ah Juist andersom he JanC.

Welk andere groep wordt er zo gediscrimineerd dan?

#82578

Cogito

 

geviseerd zelfs.

#82616

JanC

 

Cogito,

Derk Jan Eppink moet eens opzoeken wat discriminatie betekent.
Nu ik ken de context van die uitspraak niet, misschien is die
er uitgerukt, maar als je zoiets dom zegt dan verdien je toch
wel een plaatsje op een lijst van verschrikkelijke politici
- ongeacht van welke hoek die komt- nietwaar?

Dat hij eerst eens door het leven gaat met de verkeerde huidskleur,
godsdienst en sexuele geaardheid. Dan zal hij het woord discriminatie
mogen gebruiken.

En al die lijstjes.. lijst dedecker, lijst pim fortuyn, lijst ratelband...
Je kan die toch niet serieus nemen. Draait altijd rond een of andere
"persoonlijkheid" en een hoopje dat er rond hangt.
Van mij mogen ze bestaan hoor, als zweeppartij, maar zeg nu eerlijk
zie jij zo'n partij een land regeren?

#82617

Lizzie

 

@JanC

"En al die lijstjes.. lijst dedecker, lijst pim fortuyn, lijst ratelband...
Je kan die toch niet serieus nemen. Draait altijd rond een of andere "persoonlijkheid" en een hoopje dat er rond hangt."

Gezien de uitgesproken 'personencultus' en het (vooral heel succesvol) gebruik van sterke 'boegbeelden' door de traditionele partijen, is het gebruik van een 'persoonlijkheid' allicht de enige manier om boven de (ondemocratische: #82569) kiedrempel te geraken.

#82619

JanC

 

Lizzie

Ik vind niet dat de traditionele partijen sterke boegbeelden
hebben op dit moment. Kan je er een noemen?
Het feit dat zulke partijtjes sowiso de kiesdrempel bereiken is een slecht teken. Het betekent dat de traditionele partijen
niet genoeg charismatische personen in hun echelon hebben.

Wat heeft die LDD ooit bereikt op politiek vlak buiten wat geroep?

#82629

Cogito

 

JanC, de hele discriminatiemythe is een kwakkel.

Heel dat "gedachtengoed" moet op de schop, samen met alle wetgeving die het geproduceerd heeft.