Eindejaarsvragen en -antwoorden over de media

Frank Thevissen stelde aan de mede-auteurs van "Media en Journalistiek in Vlaanderen: kritisch doorgelicht" enkele eindejaarsvragen. De vragen, en mijn antwoorden:


FT: Wat vond u de belangrijkste mediagebeurtenis, media-evolutie of mediatrend van het voorbije jaar?

LVB:


FT: Welke is voor u de beste en/of slechtste journalistieke prestatie van 2009?

LVB:

FT: Welke is voor u het beste of slechtste medium/programma van 2009?

LVB: Vooraf: Ik beperk me tot journalistieke media en programma's, en betrek dus geen amusementsprogramma's of tv-series in mijn antwoord.

FT: Wat is voor u het beste/slechtste mediaboek of mediabijdrage van 2009?

LVB:

FT: Wat wenst u 'de media' of 'de journalistiek' toe voor 2010 (ten goede of ten kwade)?

LVB:
Lees de antwoorden van de andere mede-auteurs van "Media en Journalistiek in Vlaanderen: kritisch doorgelicht" op de website van Frank Thevissen.

Reacties

#91201

OutlawMike

 

Ik had dat voor 90% zelf kunnen schrijven, ware het niet dat ik familie ben van Kabouter Lui.

#91202

OutlawMike

 

Verwacht een dezer dagen wel een Fatwa van Evita.

#91212

Leo Norekens

 

Een opmerking in de marge: "een marktaandeel (..) dat even laag is als dat van het Belgisch Staatsblad in de gedrukte media", is ironie *in het kwadraat*. Het BS hàd destijds inderdaad een verwaarloosbaar marktaandeel. Sinds 2003 bestaat er geen gedrukte versie meer.
Maar uiteraard, als het dat is wat je de VRT toewenst, ook goed.
:-)

#91214

Elhaz

 

De opmerking van Jan Neckers over de stijging van de oplage van De Standaard is er ook niet naast. En helaas maar waar, een echte kwaliteitskrant zou in Vlaanderen nauwelijks lezers vinden.

#91222

LVB

 

@Leo Norekens: er worden toch nog altijd drie exemplaren van het Staatsblad gemaakt, dacht ik?

@Elhaz: Je hebt een punt. Het beste medium waar ik naar verwees, BNR, haalt in Nederland een marktaandeel van amper 1%.

#91229

Leo Norekens

 

@Luc: Je hebt gelijk in verband met het Staatsblad. Dat is zo sinds 2005.
Het zijn er zelfs vier, jawel. Eén voor de Koninklijke Bib, één voor de Minister van Justitie, één voor het Rijksarchief en ééntje wordt ter inzage gehouden in het Bureau van het BS zelf. (gewijzigd art.474 Wet 24.12.2002)

Verder wordt de *inhoudstafel* van het BS sinds 2005 opnieuw *afgedrukt* en ter inzage neergelegd in bibliotheken, postkantoren, gemeentehuizen. Alleen de inhoudstafel dus.

Voor beide wijzigingen was een arrest van het Arbitragehof nodig geweest. http://nl.wikipedia.org/wik... (Helemaal géén gedrukte versie werd strijdig geacht met de Grondwet. Gelijkheidsbeginsel, neem ik aan.)

Bent U allen niet blij om dit te vernemen?

#91237

pepperjack

 

Het Belgisch Staatsblad is inderdaad meer met zijn tijd mee dan andere media.

Voor de rest een zeer sterk en to the point 'artikel' van LVB.
(Ikzelf ben gestopt met DSonline te volgen nadat de lezersbrieven niet meer gepubliceerd werden. Evita Neefs daarentegen vind ik een zegen, omdat het er zó dramatisch ver over is dat het fungeert als oog-opener.)

#91239

Neverbeendead Religion

 

Aangezien elke periode over de hele planeet al die nieuwe informatie met zich meebrengt die voor de eeuwigheid door iedereen geraadpleegd moet kunnen worden, zijn het altijd de meest geconfronteerde sectoren die als eersten van papier naar digitaal overgaan.

Hoe zou het trouwens met de ik ben vijftig jaar geleden met mijn blog begonnen op het internet en alles staat daar nog netjes op generatie zijn.

#91252

johan vandepopuliere

 

Het viel me vooral op dat LVB zijn eindejaarswensen er met kop en schouders bovenuit staken. Filip Laenen was ook goed vertrokken, maar maakte twee pijnlijke taalfouten in vak 4. Nu is taalbeheersing volgens Marcfrans misschien niet nodig, maar ik vind dat een heldere correcte vorm een kwalitatieve inhoud enkel ten goede komt. Een medium dat de kwaliteitskranten hekelt, kan maar beter een goede eindredactie voeren.

Gek genoeg is Thevissen een goede tweede. De bijdragen van Van Houtte en zeker Neckers baden in het chagrijn. Misschien begrijpelijk, maar rancune is geen goede voedingsbodem voor onafhankelijke journalistiek. De anonieme uitsmijter is vermakelijk als spaarpotje van Thevissens gal, maar doet daardoor ook weer afbreuk aan het opzet.

Overigens spreekt Jan Neckers zichzelf tegen: als een échte kwaliteitskrant maar 1% aandeel zou halen, hoe kan dan HUMO ook de oplage doen dalen door net slechte journalistiek te beoefenen?

#91256

Koen Godderis

 

LVB heeft het niet begrepen op staatsmedia. Me too!

Maar LVB vergist zich als hij enkel de VRT aanziet als "staatsmedium". Niet alleen de VRT is in handen van de Vlaamse regering, ook alle andere grote Vlaamse mediagroepen hebben ze in hun macht.

Er wordt wel eens gezegd dat Berlusconi de helft van het Italiaanse medialandschap in handen heeft en zo de mensen manipuleert. En wat dan van onze Vlaamse media? De grote spelers zijn allemaal gepolitiseerd en economisch gemonopoliseerd door de Vlaamse regering. Kwestie dat de despoten van de "democratische" partijen aan de macht blijven = fascisme.

En dat dit tot gevaarlijke toestanden kan leiden waarbij ook neo-fascisten hun plaatsje weten op te dringen, toont het opvoeren van Bart De Wever in de slimste mens heel duidelijk aan. Wordt het oude fascisme verslagen, krijgen we een nieuwe rasechte fascist op het toneel.

Wiki:
http://nl.wikipedia.org/wik...

#91268

marcfrans

 

Er is hier niemand die zou beweerd hebben dat "taalbeheersing" niet nodig zou zijn. Taalbeheersing is zeker nodig om verstaanbaar te kunnen overkomen. Marcfrans heeft zich wel sarcastisch uitgelaten over "taalpurisme", juist gelijk hij dat regelmatig doet over legalisme.

Er is geen enkel substantieel verband tussen een "correcte vorm" (wat neerkomt op een conventionele VORM) en de "kwaliteit" van de INHOUD van een tekst of uitspraak. Wie een dergelijk verband poneert, die heeft verkeerde prioriteiten of - wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt - is geestelijk verward.

Kwaliteit gaat bepaald worden door (a) overeenkomst met een empirische realiteit, ofwel (b) door het moreel gehalte van die tekst of uitspraak. Ter illustratie, een leugen kan verteld worden in een perfecte vorm, en een diepe (in de zin van moeilijk-vatbare) waarheid kan soms vervat zitten in cryptische gegevens en/of ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Veel van menselijke communicatie bestaat uit een combinatie van halve waarheden en halve leugens.

De misrepresentatie die vervat zit in het bewust vals substitueren van "taalbeheersing" voor "taalpurisme", is een duidelijk voorbeeld van een leugen. De kwalificatie die vervat zit in de toevoeging van het woordje "misschien" devalueert die leugen tot een "halve leugen". Zij is zeker geen voorbeeld van "kwaliteit", ongeacht wat het oordeel van anderen over de vorm ook zou mogen zijn.

Tenslotte, of een tekst begrijpelijk zou zijn of niet, gaat niet enkel bepaald worden door de vorm en de inhoud van de tekst, maar ook door de capaciteiten (in de zin van verstand EN mentale openheid) van de lezer/luisteraar.

#91295

raf

 

@Koen Godderis:

Op het einde van het door u gelinkte Wikipedia-artikel lees ik:

'George Orwell was een van de eersten die de uitholling van het begrip ter sprake bracht. Datgene wat als niet wensbaar beschouwd wordt, wordt fascistisch genoemd.'

#91493

BC

 

De Standaard Online - De media-omerta : http://www.standaard.be/art... - "In een vierdelig kerstessay schetst GEERT BUELENS de pijnpunten van de Vlaamse journalistiek, met veel kritiek, maar ook met concrete aanzetten tot oplossingen."